Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2005 och 2006. Genomsnitt per företag

2. Receipts and costs for holdings with milk production in current costs 2005 and 2006. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2005

 

 

2006

 

 

2005

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

42

 

33

 

43

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

21 300

E

 

14 800

F

 

45 700

E

 

26 200

E

Intäkter djurskötsel

393 900

C

 

376 200

C

 

998 300

C

 

931 400

C

Intäkter direktersättningar

102 900

C

 

122 400

C

 

269 900

C

 

273 600

C

Övriga intäkter

24 300

E

 

32 000

E

 

86 700

D

 

85 200

D

Summa intäkter

542 400

B

 

545 300

C

 

1 400 700

C

 

1 316 500

B

 

 

 

 

Kostnader växtodling

49 800

D

 

42 700

D

 

100 000

D

 

96 800

C

Kostnader djurskötsel

109 300

C

 

117 100

C

 

310 300

C

 

299 300

C

Arbetskostnad för anställda

2 500

F

 

1 600

F

 

44 100

E

 

50 200

E

Underhåll

36 200

C

 

36 000

D

 

103 000

C

 

90 400

C

Övriga driftskostnader

148 200

C

 

143 600

C

 

309 500

C

 

294 900

C

Summa driftskostnader

346 100

C

 

341 200

C

 

867 000

C

 

831 700

C

 

 

 

 

Bruttoresultat

196 400

D

 

204 200

C

 

533 700

C

 

484 800

C

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

99 000

C

 

91 600

C

 

243 300

C

 

231 900

C

Arrendekostnader

10 900

E

 

10 000

E

 

36 000

D

 

34 800

D

Räntenetto

10 100

E

 

8 500

E

 

61 000

D

 

47 500

D

Summa övriga kostnader

119 900

C

 

110 100

C

 

340 400

C

 

314 200

C

 

 

 

 

Nettoresultat

76 400

E

 

94 000

D

 

193 300

D

 

170 600

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2005

 

 

2006

 

 

2005

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

63

 

57

 

53

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

7 000

F

 

4 200

G

 

14 200

E

 

8 800

F

Intäkter djurskötsel

377 300

B

 

385 200

C

 

974 000

B

 

961 900

B

Intäkter direktersättningar

138 100

C

 

137 500

C

 

234 800

B

 

261 100

B

Övriga intäkter

40 400

D

 

62 800

D

 

76 600

D

 

84 000

D

Summa intäkter

562 700

B

 

589 700

C

 

1 299 600

B

 

1 315 800

B

 

 

 

 

Kostnader växtodling

35 300

C

 

40 500

D

 

78 700

C

 

77 000

C

Kostnader djurskötsel

126 700

C

 

139 400

C

 

314 500

C

 

341 500

C

Arbetskostnad för anställda

7 100

E

 

4 100

F

 

41 700

E

 

40 200

E

Underhåll

50 700

C

 

49 000

D

 

88 700

C

 

98 400

C

Övriga driftskostnader

148 200

C

 

147 100

C

 

296 000

C

 

288 700

B

Summa driftskostnader

367 900

B

 

380 000

C

 

819 700

C

 

845 800

C

 

 

 

 

Bruttoresultat

194 800

C

 

209 700

C

 

480 000

C

 

470 000

C

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

138 000

C

 

128 700

C

 

227 300

C

 

240 800

C

Arrendekostnader

8 000

E

 

7 800

E

 

19 800

D

 

21 800

D

Räntenetto

5 000

F

 

2 100

G

 

19 400

E

 

30 200

E

Summa övriga kostnader

151 000

C

 

138 500

C

 

266 600

C

 

292 800

C

 

 

 

 

Nettoresultat

43 800

E

 

71 200

E

 

213 400

D

 

177 200

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2005

 

 

2006

 

 

2005

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

55

 

46

 

160

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

2 000

G

 

-2 200

G

 

9 600

E

 

5 300

F

Intäkter djurskötsel

388 500

C

 

380 700

C

 

385 400

B

 

381 500

B

Intäkter direktersättningar

284 900

C

 

295 300

C

 

172 100

B

 

177 500

B

Övriga intäkter

18 100

E

 

22 700

E

 

29 100

D

 

43 100

D

Summa intäkter

693 500

C

 

696 500

C

 

596 200

B

 

607 400

B

 

 

 

 

Kostnader växtodling

36 400

D

 

40 000

D

 

39 800

C

 

41 000

C

Kostnader djurskötsel

152 400

C

 

145 500

C

 

129 400

B

 

135 000

B

Arbetskostnad för anställda

4 600

E

 

7 200

E

 

5 000

E

 

4 300

E

Underhåll

39 700

D

 

46 000

D

 

43 200

C

 

44 600

C

Övriga driftskostnader

180 600

C

 

173 500

C

 

157 900

B

 

153 500

B

Summa driftskostnader

413 700

C

 

412 300

C

 

375 400

B

 

378 300

B

 

 

 

 

Bruttoresultat

279 700

C

 

284 200

C

 

220 800

C

 

229 100

C

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

135 300

C

 

126 700

C

 

126 000

B

 

117 900

B

Arrendekostnader

5 700

E

 

7 200

E

 

8 200

D

 

8 200

D

Räntenetto

6 100

E

 

5 500

E

 

6 800

E

 

4 800

E

Summa övriga kostnader

147 100

C

 

139 400

C

 

140 900

B

 

130 900

B

 

 

 

 

Nettoresultat

132 600

D

 

144 900

D

 

79 900

D

 

98 100

D


2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

3200-

 

 

3200-

 

 

5600-

 

 

5600-

 

standardtimmar

5599

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

År

2005

 

 

2006

 

 

2005

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

117

 

130

 

86

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

25 000

E

 

12 100

E

 

136 000

E

 

80 200

E

Intäkter djurskötsel

960 600

B

 

935 300

B

 

2 562 600

C

 

2 534 400

C

Intäkter direktersättningar

288 000

B

 

321 700

B

 

777 700

D

 

817 700

C

Övriga intäkter

74 700

D

 

77 900

D

 

368 200

D

 

304 900

D

Summa intäkter

1 348 400

B

 

1 347 100

B

 

3 844 500

C

 

3 737 200

C

 

 

 

 

Kostnader växtodling

86 600

C

 

84 700

B

 

243 100

C

 

243 300

C

Kostnader djurskötsel

309 200

B

 

320 800

B

 

821 800

C

 

862 400

C

Arbetskostnad för anställda

39 900

E

 

42 600

E

 

424 000

D

 

411 000

D

Underhåll

91 700

C

 

92 300

C

 

227 600

C

 

224 600

C

Övriga driftskostnader

305 400

B

 

301 800

B

 

792 100

C

 

805 700

C

Summa driftskostnader

832 800

B

 

842 200

B

 

2 508 600

C

 

2 547 100

C

 

 

 

 

Bruttoresultat

515 600

B

 

504 900

B

 

1 335 800

C

 

1 190 100

C

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

244 600

B

 

241 000

B

 

650 900

C

 

646 200

C

Arrendekostnader

25 500

D

 

26 600

D

 

166 100

D

 

172 000

D

Räntenetto

38 900

D

 

37 700

D

 

152 300

D

 

162 600

D

Summa övriga kostnader

309 000

B

 

305 400

B

 

969 300

C

 

980 700

C

 

 

 

 

Nettoresultat

206 600

D

 

199 500

D

 

366 600

D

 

209 400

E