Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2005 och 2006. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs for holdings with beef and pig production in current costs 2005 and 2006. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2005

 

 

2006

 

 

2005

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

117

 

106

 

81

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

19 600

E

 

20 900

E

 

115 800

E

 

159 500

D

Intäkter djurskötsel

193 400

C

 

189 000

C

 

1 134 000

D

 

1 309 800

C

Intäkter direktersättningar

289 000

C

 

295 800

C

 

139 000

D

 

170 700

C

Övriga intäkter

178 100

E

 

133 900

D

 

132 200

E

 

214 500

E

Summa intäkter

680 200

C

 

639 600

C

 

1 520 900

D

 

1 854 500

C

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

56 800

D

 

66 700

C

 

117 200

D

 

134 600

C

Kostnader djurskötsel

61 300

D

 

55 900

D

 

502 500

E

 

636 700

C

Arbetskostnad för anställda

17 600

F

 

12 400

E

 

32 300

E

 

58 200

E

Underhåll

67 400

D

 

51 900

D

 

65 700

D

 

95 500

D

Övriga driftskostnader

180 100

C

 

180 800

C

 

268 900

D

 

343 700

C

Summa driftskostnader

383 200

C

 

367 600

C

 

986 700

D

 

1 268 700

C

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

297 000

C

 

272 000

C

 

534 200

D

 

585 800

C

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

162 900

C

 

192 900

D

 

413 800

C

 

441 300

C

Arrendekostnader

19 000

D

 

18 400

D

 

36 700

E

 

54 900

D

Räntenetto

22 300

E

 

33 200

D

 

78 600

D

 

88 600

D

Summa övriga kostnader

204 300

C

 

244 500

D

 

529 100

D

 

584 800

C

 

 

 

 

 

Nettoresultat

92 700

E

 

27 600

G

 

5 100

G

 

1 000

G