Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2006. Kronor per företag

4. Receipts in agriculture in current costs 2006. SEK per holding

 

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

67

61

33

44

 

57

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

122 700

C

322 900

C

 

14 000

E

22 800

E

 

1 900

G

3 300

G

Oljeväxter

16 600

E

55 100

D

 

-

1 900

F

 

-

700

F

Vall- och rotfruktsfröer

2 400

F

9 900

F

 

-

-

 

-

-

Matpotatis

2 100

F

79 100

E

 

100

F

800

F

 

100

F

0

F

Fabrikspotatis

7 700

F

5 700

F

 

-

2 000

F

 

2 000

F

-

Sockerbetor

39 700

D

113 900

D

 

3 900

F

5 200

F

 

-

-

Grovfoder och bete

2 600

E

14 600

F

 

-4 200

F

-6 800

F

 

-700

G

4 500

G

Övrig växtodling

31 900

F

22 900

E

 

900

F

300

G

 

800

F

300

F

Summa intäkter växtodling

225 600

C

624 000

C

 

14 800

F

26 200

E

 

4 200

G

8 800

F

därav naturauttag

-

-

 

-

0

F

 

0

F

0

F

därav lagerförändring

600

G

1 000

G

 

-3 500

G

-16 500

E

 

-9 400

E

500

G

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

Nötkreatur

600

F

3 600

F

 

56 800

D

157 900

C

 

63 700

C

146 800

C

Mjölk

-

-

 

313 500

C

786 500

C

 

324 600

C

826 200

B

Svin

-

-

 

1 300

G

8 500

F

 

100

G

15 500

F

Fjäderfä och ägg

600

F

-

 

0

G

-

 

0

G

0

F

Övrig djurskötsel

700

G

1 000

F

 

300

F

1 400

F

 

-600

F

-900

G

Summa intäkter djurskötsel

1 800

F

4 500

F

 

372 000

C

954 400

C

 

387 900

C

987 600

B

därav naturauttag

-

0

F

 

200

F

300

F

 

200

E

0

F

därav lagerförändring

-2 600

F

-900

F

 

-4 200

G

23 000

E

 

2 700

G

25 700

E

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

105 400

D

236 000

E

 

32 000

E

85 200

D

 

62 800

D

84 000

D

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

Gårdsstöd

106 600

C

237 600

B

 

61 500

C

133 700

C

 

52 000

C

100 900

C

Djurbidrag

100

F

500

F

 

1 900

E

9 200

E

 

3 400

E

7 300

D

Mjölkbidrag

-

-

 

27 000

C

63 400

C

 

29 200

C

65 100

B

Övriga bidrag

17 400

D

40 500

D

 

31 900

E

67 000

D

 

52 800

C

87 500

C

Summa direktersättningar

124 200

C

278 600

B

 

122 300

C

273 200

C

 

137 400

C

260 900

B

 

 

 

Summa intäkter

457 000

C

1 143 100

C

 

541 000

C

1 339 100

B

 

592 400

C

1 341 300

B


4. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

46

136

130

102

106

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

1 000

G

 

5 000

E

10 500

E

50 200

E

 

14 400

E

98 600

E

Oljeväxter

-

 

-

1 000

F

10 700

E

 

1 000

F

26 100

E

Vall- och rotfruktsfröer

100

F

 

0

F

-

500

F

 

0

F

1 100

F

Matpotatis

0

G

 

100

E

1 000

F

4 200

F

 

1 000

F

10 800

F

Fabrikspotatis

-

 

900

F

800

F

-

 

-

-

Sockerbetor

-

 

1 100

F

1 900

F

3 900

F

 

-

9 800

E

Grovfoder och bete

-3 400

F

 

-2 400

G

-3 300

G

6 100

G

 

4 200

G

2 500

F

Övrig växtodling

100

F

 

600

E

300

F

4 600

F

 

400

F

10 600

E

Summa intäkter växtodling

-2 200

G

 

5 300

F

12 100

E

80 200

E

 

20 900

E

159 500

D

därav naturauttag

0

F

 

0

F

0

F

0

F

 

0

F

0

F

därav lagerförändring

-4 300

F

 

-6 400

E

-9 000

E

-18 000

F

 

-1 800

G

3 300

G

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

Nötkreatur

48 200

D

 

57 500

C

144 400

C

418 100

C

 

229 800

C

2 400

E

Mjölk

332 900

C

 

323 900

B

807 900

B

2 255 600

C

 

-

-

Svin

-

 

400

F

10 500

F

10 100

F

 

5 600

F

1 277 200

C

Fjäderfä och ägg

-

 

0

F

0

F

0

F

 

0

G

-

Övrig djurskötsel

-600

G

 

-300

F

400

G

8 100

F

 

1 400

E

4 600

E

Summa intäkter djurskötsel

380 500

C

 

381 500

B

963 100

B

2 691 900

C

 

236 800

C

1 284 300

C

därav naturauttag

400

E

 

200

E

100

F

100

F

 

100

F

100

E

därav lagerförändring

-200

G

 

0

G

27 800

E

157 500

D

 

47 800

D

-25 500

G

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
prod.

22 700

E

 

43 100

D

77 900

D

304 900

D

 

133 900

D

214 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

Gårdsstöd

58 600

C

 

56 500

B

112 800

B

297 800

C

 

149 700

C

132 800

C

Djurbidrag

3 200

E

 

2 900

D

7 400

D

14 600

D

 

24 000

D

400

F

Mjölkbidrag

27 700

C

 

28 200

B

63 600

B

166 300

C

 

100

F

-

Övriga bidrag

205 800

C

 

89 900

C

137 600

C

337 200

D

 

121 800

D

37 100

D

Summa direktersättningar

295 300

C

 

177 400

B

321 500

B

815 900

C

 

295 700

C

170 300

C

 

 

 

Summa intäkter

696 300

C

 

607 300

B

1 374 600

B

3 892 900

C

 

687 300

C

1 828 500

C