Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2006. Kronor per företag

5. Costs in agriculture in current costs 2006. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

1 600

F

2 100

E

 

93 100

C

232 800

C

 

108 400

C

270 200

C

Handelsgödsel

54 100

C

140 500

C

 

20 500

D

46 700

C

 

15 600

D

36 500

C

Bekämpningsmedel

19 600

C

60 700

C

 

4 800

E

8 200

D

 

2 100

E

4 600

E

Driv- och smörjmedel

40 000

C

93 600

C

 

21 300

D

58 500

D

 

20 800

C

53 100

C

Utsäde

26 300

D

66 700

C

 

8 700

D

16 500

D

 

7 400

D

11 900

D

Summa förnödenheter

141 600

C

363 600

C

 

148 400

C

362 700

C

 

154 300

C

376 200

C

 

 

 

Underhåll

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

7 800

D

20 200

E

 

7 900

E

22 300

D

 

13 500

E

22 000

D

Maskiner

26 800

D

62 800

D

 

28 100

D

68 200

C

 

35 500

C

76 500

C

Summa underhåll

34 600

D

83 000

D

 

36 000

D

90 400

C

 

49 000

D

98 400

C

 

 

 

Driftskostnader

 

 

El

13 500

E

27 200

C

 

20 300

D

36 600

C

 

24 200

C

40 100

C

Försäkringar

13 700

C

23 600

C

 

15 200

C

32 600

C

 

18 900

C

30 300

C

Personbil

8 100

E

13 800

D

 

6 500

E

9 800

E

 

6 000

E

10 200

D

Diverse kostnader växtodling

9 500

D

18 500

D

 

8 700

E

25 400

E

 

15 400

E

24 100

D

Diverse kostnader djurskötsel

1 200

E

1 400

E

 

24 000

D

66 500

D

 

31 000

C

71 300

D

Allmänna omkostnader

64 600

D

121 600

C

 

80 400

D

157 500

C

 

77 100

C

154 900

C

Summa driftskostnader

110 700

D

206 100

C

 

155 100

C

328 400

C

 

172 700

C

331 000

C

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

286 900

C

652 700

C

 

339 500

C

781 500

B

 

375 900

C

805 700

B

 

 

 

Arbetskostnad anställda

5 600

F

23 400

E

 

1 600

F

50 200

E

 

4 100

F

40 200

E

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

292 500

C

676 100

C

 

341 200

C

831 700

C

 

380 000

C

845 800

C

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

164 500

D

467 000

C

 

199 800

D

507 400

C

 

212 400

C

495 500

B

 

 

 

Avskrivningar

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

46 200

D

76 800

D

 

54 700

D

118 100

D

 

70 600

C

122 100

C

Markinventarier och markanl.

4 100

E

1 300

E

 

200

F

5 200

F

 

1 400

E

3 100

E

Maskiner

58 600

D

137 900

D

 

36 700

D

108 600

C

 

56 700

D

115 600

C

Summa avskrivningar till nukostnad

108 900

C

216 000

D

 

91 600

C

231 900

C

 

128 700

C

240 800

C

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

55 600

E

251 000

D

 

108 200

D

275 500

D

 

83 700

E

254 600

C

 

 

 

Arrendekostnader

22 500

E

92 100

D

 

10 000

E

34 800

D

 

7 800

E

21 800

D

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

33 100

F

158 900

D

 

98 200

D

240 700

D

 

75 900

E

232 800

D

 

 

 

Räntenetto

23 300

D

50 100

D

 

8 500

E

47 500

D

 

2 100

G

30 200

E

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

9 800

G

108 800

E

 

89 700

E

193 200

D

 

73 900

E

202 700

D


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

108 500

C

 

104 200

B

254 300

B

706 100

C

 

34 900

D

 

488 800

C

Handelsgödsel

15 700

D

 

17 000

C

39 300

C

111 600

D

 

27 500

D

 

56 000

C

Bekämpningsmedel

1 200

E

 

2 600

D

5 500

D

21 500

E

 

3 300

E

 

27 000

C

Driv- och smörjmedel

32 600

D

 

24 200

C

56 700

C

159 100

C

 

43 800

C

 

72 600

D

Utsäde

11 300

E

 

8 900

D

14 400

C

45 200

C

 

14 500

D

 

39 000

C

Summa förnödenheter

169 400

C

 

156 900

B

370 200

B

1 043 500

C

 

124 000

C

 

683 500

C

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

6 600

D

 

10 000

D

21 100

D

49 600

D

 

13 500

D

 

25 500

D

Maskiner

39 400

D

 

34 500

C

71 300

C

175 000

C

 

38 400

D

 

70 100

D

Summa underhåll

46 000

D

 

44 600

C

92 300

C

224 600

C

 

51 900

D

 

95 500

D

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

El

27 100

C

 

24 000

C

39 500

B

96 400

C

 

18 000

C

 

74 100

C

Försäkringar

19 600

C

 

18 100

B

31 400

B

55 700

C

 

20 300

C

 

34 600

C

Personbil

8 200

D

 

6 800

D

10 700

D

20 000

D

 

15 700

E

 

17 900

E

Diverse kostnader växtodling

11 700

D

 

12 500

D

25 500

C

65 000

C

 

21 300

D

 

12 600

D

Diverse kostnader djurskötsel

37 000

D

 

30 700

C

66 500

C

156 300

C

 

21 000

E

 

147 900

E

Allmänna omkostnader

86 000

D

 

80 500

C

163 500

B

474 600

C

 

83 000

D

 

144 500

C

Summa driftskostnader

189 600

C

 

172 600

B

337 100

B

867 900

C

 

179 300

C

 

431 600

D

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

405 000

C

 

374 100

B

799 600

B

2 136 000

C

 

355 200

C

 

1 210 500

C

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

7 200

E

 

4 300

E

42 600

E

411 000

D

 

12 400

E

 

58 200

E

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

412 300

C

 

378 300

B

842 200

B

547 100

C

 

367 600

C

 

1 268 700

C

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

284 000

C

 

229 000

C

532 400

B

1 345 800

C

 

319 700

C

 

559 800

D

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnads inventarier

59 200

D

 

63 000

C

123 500

C

353 500

C

 

91 200

D

 

324 300

D

Markinventarier och markanl.

500

E

 

800

E

4 100

E

9 900

D

 

3 100

E

 

7 100

E

Maskiner

67 000

D

 

54 100

C

113 400

C

282 700

C

 

98 600

D

 

109 900

D

Summa avskrivningar till nukostnad

126 700

C

 

117 900

B

241 000

B

646 200

C

 

192 900

D

 

441 300

C

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

157 300

D

 

111 100

D

291 400

C

699 700

C

 

126 900

E

 

118 500

F

 

 

 

 

Arrendekostnader

7 200

E

 

8 200

D

26 600

D

172 000

D

 

18 400

D

 

54 900

D

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

150 100

D

 

102 800

D

264 800

C

527 700

D

 

108 500

E

 

63 600

F

 

 

 

 

Räntenetto

5 500

E

 

4 800

E

37 700

D

162 600

D

 

33 200

D

 

88 600

D

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

144 700

D

 

98 000

D

227 100

C

365 100

D

 

75 300

E

 

-25 000

G