Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2006. Kronor per företag

6. Receipts and costs in forestry in current costs 2006. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

20

E

26

E

 

21

E

35

D

 

68

D

69

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

3 736

E

11 071

E

 

7 628

F

3 518

F

 

70 802

E

59 607

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

6 617

E

844

F

 

623

E

6 864

E

 

55 884

E

34 779

E

Övriga intäkter skogen

3 037

E

2 387

E

 

1 642

E

4 223

E

 

27 722

E

23 249

E

Summa intäkter skogen

13 390

E

14 302

E

 

9 892

E

14 605

E

 

154 409

E

117 634

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

805

F

1 263

E

 

1 231

E

1 419

E

 

9 127

E

10 539

E

Övriga kostnader skogen

471

F

163

F

 

406

E

291

E

 

2 064

E

1 190

F

Summa kostnader skogen

1 277

F

1 426

E

 

1 637

E

1 710

E

 

11 191

E

11 729

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

12 113

E

12 876

E

 

8 256

F

12 895

E

 

143 218

E

105 905

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

2 981

F

 

-

2 191

F

 

964

F

2 087

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

12 113

E

9 895

F

 

8 105

F

9 873

E

 

141 684

E

103 366

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 175

E

657

E

 

1 577

F

1 487

E

 

4 114

E

6 440

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

10 938

E

9 238

F

 

6 528

F

8 385

E

 

137 570

E

96 926

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

-6

F

-396

F

 

-

-3 308

E

 

-3 093

E

-4 320

F

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

10 932

E

8 842

F

 

6 528

F

5 077

F

 

134 477

E

92 606

E


6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

140

D

 

75

C

68

C

78

D

 

66

E

 

44

E

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

54 600

E

 

48 900

D

41 300

E

43 200

E

 

24 800

E

 

60 000

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

21 900

E

 

31 200

E

21 400

E

8 200

E

 

34 800

E

 

18 600

E

Övriga intäkter skogen

9 700

F

 

15 500

E

13 000

E

9 200

E

 

5 200

E

 

57 500

F

Summa intäkter skogen

86 200

D

 

95 600

D

75 600

D

60 600

E

 

64 800

E

 

136 100

F

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

3 100

E

 

5 300

E

6 800

D

16 600

E

 

12 600

E

 

27 400

F

Övriga kostnader skogen

2 000

F

 

1 600

E

1 100

E

600

F

 

1 800

F

 

200

F

Summa kostnader skogen

5 100

E

 

6 900

E

7 900

D

17 200

E

 

14 400

E

 

27 600

F

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

81 100

D

 

88 700

D

67 700

D

43 400

E

 

50 500

E

 

108 500

F

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

 

400

F

2 000

E

9 600

E

 

2 400

F

 

7 400

F

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

80 300

D

 

87 700

D

65 200

D

33 700

E

 

48 000

E

 

99 500

F

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

6 200

E

 

4 000

E

4 300

D

2 500

E

 

5 500

E

 

2 000

E

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

74 100

D

 

83 800

D

60 900

E

31 100

E

 

42 500

E

 

97 500

F

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

-

 

-1 400

E

-3 300

E

-6 200

F

 

-1 000

G

 

-1 500

F

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

74 100

D

 

82 400

D

57 600

E

24 900

F

 

41 500

E

 

96 000

F