Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 0802

Jordbruksekonomiska undersökningen 2007
Preliminära uppgifter
The 2007 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Intäkterna för växtodling ökade markant 2007

 

Växtodlingsföretag

Trots att kostnaderna ökade för företag inriktade på jordbruksväxter, ökade det genomsnittliga bruttoresultatet markant jämfört med 2006. Detta beror främst på en intäktsökning för växtodlingen.

Mjölkföretag

Såväl intäkterna som kostnaderna var relativt oförändrade för samtliga grupper av mjölkföretag. För gruppen med minst antal standardtimmar minskade bruttoresultatet något jämfört med föregående år, medan det ökade i grupperna med större företag.

Köttdjursföretag

Intäkterna, liksom kostnaderna ökade något 2007 jämfört med 2006. Intäkterna ökade dock något mer än kostnaderna, vilket gav ett högre bruttoresultat 2007. Skillnaderna är dock små.

Svinföretag

En nedgång i både intäkter och kostnader för svinföretagen skedde 2007 jämfört med föregående år. Nedgången var något större för intäkterna så bruttoresultatet försämrades marginellt. Nettoresultatet tycks ha ökat markant men detta är en följd av ändringar i metoden för värdering och avskrivningar av byggnader snarare än en förändring i verkligheten.