Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2006 och 2007. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2006 and 2007. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2006

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

67

 

67

 

 

61

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

225 600

C

 

407 500

C

 

624 000

C

 

1 067 100

C

Intäkter djurskötsel

4 500

E

 

14 400

F

 

5 400

F

 

7 600

F

Intäkter direktersättningar

124 400

C

 

141 900

C

 

279 600

B

 

291 400

C

Övriga intäkter

105 400

D

 

93 000

E

 

236 000

E

 

205 800

E

Summa intäkter jordbruk

459 800

C

 

656 800

C

 

1 145 000

C

 

1 572 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

109 500

C

 

137 900

C

 

286 400

B

 

357 200

C

Kostnader djurskötsel

2 800

E

 

5 300

F

 

3 500

E

 

3 600

E

Arbetskostnad för anställda

5 600

F

 

7 600

F

 

23 400

E

 

25 100

E

Underhåll

34 600

D

 

46 200

C

 

83 000

D

 

92 400

C

Övriga driftskostnader

140 000

D

 

155 400

C

 

279 800

C

 

280 800

C

Summa driftskostnader

292 500

C

 

352 300

C

 

676 100

C

 

757 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

167 300

D

 

304 500

C

 

468 800

C

 

812 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

108 900

C

 

84 400

D

 

216 000

D

 

174 600

D

Arrendekostnader

22 500

E

 

25 800

E

 

92 100

D

 

101 400

D

Räntenetto

23 300

D

 

19 900

E

 

50 100

D

 

55 900

D

Summa övriga kostnader

154 700

C

 

130 100

D

 

358 200

C

 

331 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

12 600

G

 

174 400

D

 

110 600

E

 

481 100

D