Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2006 och 2007. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2006 and 2007. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2006

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

106

 

78

 

 

90

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

20 900

E

 

62 000

E

 

159 500

D

 

279 300

D

Intäkter djurskötsel

189 000

C

 

186 200

C

 

1 309 800

C

 

1 228 500

D

Intäkter direktersättningar

295 800

C

 

267 100

C

 

170 700

C

 

173 400

C

Övriga intäkter

133 900

D

 

174 900

E

 

214 500

E

 

119 300

D

Summa intäkter jordbruk

639 600

C

 

690 200

C

 

1 854 500

C

 

1 800 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

66 700

C

 

61 200

D

 

134 600

C

 

153 200

D

Kostnader djurskötsel

55 900

D

 

70 000

D

 

636 700

C

 

655 400

D

Arbetskostnad för anställda

12 400

E

 

2 200

F

 

58 200

E

 

45 100

E

Underhåll

51 900

D

 

50 400

D

 

95 500

D

 

75 600

D

Övriga driftskostnader

180 800

C

 

195 300

D

 

343 700

C

 

331 100

C

Summa driftskostnader

367 600

C

 

379 100

C

 

1 268 700

C

 

1 260 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

272 000

C

 

311 100

D

 

585 800

C

 

540 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

192 900

D

 

103 000

C

 

441 300

C

 

185 500

C

Arrendekostnader

18 400

D

 

16 900

D

 

54 900

D

 

49 300

E

Räntenetto

33 200

D

 

29 900

E

 

88 600

D

 

67 500

E

Summa övriga kostnader

244 500

D

 

149 700

C

 

584 800

C

 

302 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

27 600

G

 

161 400

E

 

1 000

G

 

238 000

E