Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of Tables
List of Terms

Summary

Background

The Farm Economic Survey (JEU) is an annual book-keeping survey. The aim of the survey is to illustrate the development of receipts and costs in agriculture. As a member state of the EU Sweden is obliged to deliver data to the Farm Accountancy Data Network (FADN). Annually a database containing data on 1025 farms is delivered to DG AGRI at the EU Commission.

The base of the calculations is nominal result in agriculture at current costs. The current cost for an asset is the replacement value reduced by depreciation.

Results

The results shown in the tables are the final statistics based on Swedish typology as well as EU typology and shows receipts and costs in agriculture for the year 2007. Mainly due to higher prices in cereals and other crops compared to previous years, the income was in general higher in 2007 than 2006 for all groups. The costs increased as well but it was only in pig production costs increased more than income, which gave an overall higher result in crop, milk and beef production.

List of Tables

 

Explanation of symbols

Swedish typology

1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2006 and 2007. Average per holding, SEK

2. Receipts, costs and results for holdings with milk production 2006 and 2007. Average per holding, SEK

3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2006 and 2007. Average per holding, SEK

4. Receipts in agriculture costs 2007. SEK per holding

5. Costs and results in agriculture 2007. SEK per holding

6. Receipts, costs and results in forestry 2007. SEK per holding

7. Use of arable land 2007. Hectares per holding

8. Average number of livestock 2007

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2007

10. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2007. SEK per holding

11. Investments in agriculture and forestry 2007. SEK per holding

EU typology

12. Receipts in agriculture 2007. SEK per holding

13. Costs and results in agriculture 2007. SEK per holding

14. Receipts, costs and results in forestry 2007. SEK per holding

15. Use of arable land 2007. Hectares per holding

16. Average number of livestock 2007

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2007

18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2007. SEK per holding

19. Investments in agriculture and forestry 2007. SEK per holding

20. Receipts in horticulture holdings 2007. SEK per holding

21. Costs and results in horticulture holdings 2007. SEK per holding

22: Land use for horticulture holdings 2007.

23. Assets and depts in horticulture holdings 2007. SEK per holding

 

List of Terms

allmänna omkostnader

anhöriga

anställda

antal

arbete

arbetsinsatser

arbetskostnader för anställda

arbetskraft

arbetstid

arealersättning

arrendekostnader

avelssvin

avskrivningar

avskrivningskostnader

baggar och lamm

baljväxter

bekämpningsmedel

betesmark

brukare

brukarfamilj

bruttoinvesteringar

bruttoresultat

byggnadsinventarier

direktersättningar

diverse kostnader

djurbidrag

djurskötsel

driftkostnader

driv- och smörjmedel

ekonomibyggnad

el

energiskog

ersättningar

fabrikspotatis

fjäderfä

frövall

fruktträd

företag

förnödenheter

försäkringar

grovfoder och bete

gurka

handelsgödsel

huvudbrukare

hästar

höns

industrigröda

inkomst

intäkter

jordbruksfastighet

jordbruksväxter

kalkylerade nyvärden

kalvar

kapitalinsats

kassamedel

kompensationsbidrag

kor

kortfristiga fordringar

kortfristiga skulder

kycklingar

kålsoppa

köpfodermedel

lager

lagerförändring

lagerprodukter

leveransvirke

långfristiga skulder

markanläggningar

markinventarier

marknadsvärde

maskiner

massa

matpotatis

medbrukare

miljöersättningar

mjölk

mjölkkor

naturgas

naturauttag

nukostnad

nöt, nötkreatur

oljelin

oljeväxter

personbil

produktions- och bidragsrätter

redskap

regelbundet anställda

resultat

riksområde

räntenetto

sallad

sinkor och utslagskor

skog(en)

skog på rot

skogsbruk

skogsareal

skogsfastighet

skogsvård

skulder

slaktsvin

smågrisar

sockerbetor

spannmål

spenat

stamdjur

storleksgrupp

summa

svin

tackor

tillfälligt anställda

tillgångar

timmar

tomat

träda

trädgårdsföretag

trädgårdsväxter

underhåll

uppfödning av kalvar

urval

utsäde

uttagen areal

vall och rotfrukter

värphönsras

växthus

växtodling

åker under eget bruk

åkermark

år

ägg

övriga

expenditures

relatives

employees

number

work

labour input

labour costs of employees

labour force

working hours

compensatory payments

rents paid

breeding pigs

depreciation costs

depreciations

rams and lambs

leguminous plants

pesticides

pasture

holder, farmer

holders´ family

gross investments

gross results

fixtures

direct payments

other costs

livestock premiums

animal breeding

operating costs

fuel oil and lubricants

farm building

electricity

energy forest

compensations

potatoes for processing

poultry

seed ley

fruit tree

holding

requisites

insurances

roughage and pasture

cucumber

fertilizers

main holder

horses

fowls

industrial crop

income

receipts

agricultural real estate

agricultural plants

calculated present values

calves

capital investment

cash funds

compensatory payments

cows

short-term claims

short-term liabilities

chickens

cabbage soup

purchased feeding-stuffs

stock

change of stock

stock

delivery logs

long-term liabilities

fixed capital in roads and ditches

properties (such as permanent fences etc.)

market value

machinery

pulp wood

food-potatoes

co-holder/second holder

grants for the environment

milk

dairy cows

natural gas

benefits in kind

current cost

cattle

linseed

oil seed

car

quotas and other rights

equipment

regular empoyees

trading result

major region

net interest

lettuce

dry- and cull-dairy cows

forest

standing forest

forestry

forest land

forest property

silviculture

liabilities

fattening pigs

piglets

sugar beets

grain

spinach

animals for breeding

size

total

pigs

ewes

temporarily employees

assets

hours

tomato

fallow

horticultural holdings

horticultural plants

maintenance

breeding of calves

sample

seed

arable land set aside

root crops

laying hens

greenhousec

crop production

arable land

arable land

year

eggs

the others