Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2007

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2007

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

70

 

51

 

 

31

 

47

 

 

56

 

66

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

3 703

 

2 399

 

 

467

 

1 328

 

 

927

 

1 455

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,6

C

0,8

B

 

0,9

B

1,0

A

 

0,9

B

1,0

A

Medbrukare och anhöriga

0,1

E

0,2

D

 

0,5

D

0,6

D

 

0,5

D

0,6

D

Anställda

0

F

0,1

E

 

0

F

0,3

E

 

0,1

F

0,2

E

Summa AWU

0,7

C

1,1

B

 

1,4

C

1,8

C

 

1,4

C

1,8

B

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 093

C

1 605

C

 

2 580

C

2 687

B

 

2 298

B

2 789

B

Medbrukare och anhöriga

145

E

383

E

 

961

D

1 247

D

 

916

D

1 163

D

Regelbundet anställda

33

F

157

E

 

-

433

E

 

110

F

372

E

Tillfälligt anställda

18

F

41

E

 

21

F

60

E

 

20

E

29

E

Summa timmar i jordbruk

1 290

C

2 186

C

 

3 562

C

4 426

C

 

3 344

C

4 353

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

76

E

60

E

 

91

E

84

E

 

251

E

200

D

Anställda

-

5

F

 

-

8

F

 

4

F

8

E

Summa timmar i skogsbruk

76

E

64

E

 

91

E

91

E

 

254

E

208

D


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

41

 

 

128

 

139

 

121

 

 

99

 

 

89

 

Antal företag i populationen (LBR 2005)

438

 

 

1 832

 

3 379

 

1 028

 

 

8 291

 

 

488

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

B

 

0,9

A

1,0

A

1,0

A

 

0,9

B

 

0,9

C

Medbrukare och anhöriga

0,3

D

 

0,4

D

0,6

C

0,9

C

 

0,2

D

 

0,3

D

Anställda

0

F

 

0

E

0,2

D

1,2

D

 

0,1

F

 

0,2

E

Summa AWU

1,3

B

 

1,4

B

1,8

B

3,1

C

 

1,2

C

 

1,4

B

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 544

C

 

2 444

B

2 745

B

2 587

B

 

1 950

C

 

1 998

C

Medbrukare och anhöriga

680

E

 

854

D

1 228

C

2 059

C

 

391

D

 

684

D

Regelbundet anställda

22

F

 

55

F

368

E

2 204

D

 

134

E

 

356

E

Tillfälligt anställda

31

F

 

24

E

38

E

79

E

 

31

F

 

31

E

Summa timmar i jordbruk

3 277

C

 

3 378

B

4 379

B

6 929

B

 

2 506

C

 

3 070

B

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

207

E

 

197

D

142

D

61

D

 

121

E

 

43

E

Anställda

-

 

2

F

6

E

24

E

 

3

F

 

3

F

Summa timmar i skogsbruk

207

E

 

199

D

149

D

85

E

 

124

D

 

46

E