Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2007. Kronor per företag

10. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2007. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

70

 

51

 

 

31

 

47

 

 

56

 

66

 

Antal företag i populationen (LBR 2005)

3 703

 

2 399

 

 

467

 

1 328

 

 

927

 

1 455

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

381 600

D

768 200

C

 

317 000

D

559 000

D

 

368 400

D

561 500

C

Lager produkter

113 700

D

305 500

D

 

176 500

C

533 000

C

 

173 800

C

438 900

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

100

F

5 600

F

 

19 300

E

62 400

E

 

40 100

E

80 200

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

495 400

C

1 079 200

C

 

512 800

D

1 154 400

C

 

582 300

C

1 080 500

C

 

 

 

Stamdjur

5 000

E

3 200

F

 

154 000

C

349 600

C

 

143 800

C

378 100

B

Maskiner

357 800

D

858 300

D

 

233 400

D

662 200

D

 

273 500

C

721 000

C

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

3 455 200

C

6 679 100

D

 

1 714 800

D

3 355 000

D

 

999 000

C

2 000 600

C

Summa övriga tillgångar

3 818 000

C

7 540 600

D

 

2 102 300

C

4 366 900

C

 

1 416 400

C

3 099 600

C

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

4 313 400

C

8 619 800

C

 

2 615 100

C

5 521 200

C

 

1 998 600

B

4 180 200

B

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

Långfristiga skulder

611 300

D

1 417 000

D

 

341 400

D

1 467 900

D

 

217 000

D

903 300

D

Kortfristiga skulder

95 500

E

298 000

D

 

49 200

D

230 100

D

 

74 700

E

157 100

D

Summa skulder i jordbruket

706 700

D

1 714 900

D

 

390 600

D

1 698 000

D

 

291 700

D

1 060 400

D

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 245 000

E

1 166 500

E

 

653 300

E

1 749 500

D

 

3 422 100

D

3 286 900

D

Maskiner och inventarier

7 700

E

3 600

F

 

8 100

F

85 700

F

 

16 300

E

26 100

E

Övriga tillgångar

14 000

F

15 100

E

 

6 100

F

45 800

F

 

49 000

E

73 400

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 266 700

E

1 185 200

E

 

667 500

E

1 881 100

D

 

3 487 400

D

3 386 400

D

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

130 100

E

208 400

E

 

97 200

E

418 900

D

 

302 600

D

771 200

D


10. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

41

 

 

128

 

139

 

121

 

 

99

 

 

89

 

Antal företag i populationen (LBR 2005)

438

 

 

1 832

 

3 379

 

1 028

 

 

8 291

 

 

488

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

344 800

D

 

348 200

C

540 700

C

1 018 900

C

 

438 700

D

 

554 700

D

Lager produkter

172 300

C

 

174 000

B

465 000

B

1 236 800

C

 

283 900

C

 

492 400

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

19 100

C

 

28 400

D

68 800

D

67 900

E

 

700

F

 

-

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

536 200

C

 

550 700

B

1 074 400

B

2 323 500

C

 

723 300

C

 

1 047 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

131 200

C

 

142 500

B

355 800

B

1 006 500

C

 

145 500

C

 

209 100

D

Maskiner

375 200

D

 

294 900

C

747 800

C

1 415 900

C

 

520 400

D

 

524 200

D

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

725 600

D

 

1 093 200

C

2 360 000

C

5 499 900

C

 

2 613 600

D

 

4 959 100

D

Summa övriga tillgångar

1 232 000

C

 

1 530 600

B

3 463 600

B

7 922 300

C

 

3 279 500

D

 

5 692 300

D

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

1 768 200

C

 

2 081 300

B

4 538 000

B

10 245 800

C

 

4 002 800

C

 

6 739 400

D

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

Långfristiga skulder

147 600

D

 

226 600

D

1 080 600

C

4 322 400

C

 

838 900

D

 

1 998 600

D

Kortsiktiga skulder

56 300

E

 

62 700

D

199 300

D

1 040 000

D

 

123 600

E

 

331 000

D

Summa skulder i jordbruket

203 900

D

 

289 300

C

1 279 900

C

5 362 400

C

 

962 500

D

 

2 329 600

D

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 998 600

D

 

2 600 000

C

2 533 500

C

3 141 900

D

 

2 777 300

D

 

2 100 500

E

Maskiner och inventarier

26 200

E

 

17 300

E

46 900

F

23 100

F

 

33 200

E

 

7 100

E

Övriga tillgångar

40 700

E

 

35 700

D

56 900

E

44 100

E

 

40 900

F

 

36 600

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 065 500

D

 

2 653 100

C

2 637 400

C

3 209 200

D

 

2 851 400

D

 

2 144 100

E

Summa skulder i skogsbruket

223 300

E

 

226 800

D

575 800

D

1 259 000

D

 

518 800

D

 

608 400

E