Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord och skogsbruk 2007. Kronor per företag

11. Investments in agriculture and forestry 2007. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

70

 

51

 

 

29

 

46

 

 

55

 

60

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

3 703

 

2 399

 

 

467

 

1 328

 

 

927

 

1 455

 

 

 

 

Maskiner

119 800

E

246 100

D

 

48 300

F

175 700

E

 

60 100

E

173 600

E

Byggnader och byggnadsinventarier

15 600

E

88 300

E

 

15 700

E

139 700

E

 

22 200

E

98 800

E

Markinventarier och markanläggningar

2 600

F

-

 

1 700

F

2 200

F

 

4 100

F

1 600

F

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

138 000

E

334 400

E

 

65 800

E

317 600

E

 

86 400

D

274 000

D

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

5 400

F

-

 

-

92 700

F

 

1 300

F

1 400

F


11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

41

 

 

125

 

132

 

120

 

 

93

 

 

83

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

438

 

 

1 832

 

3 379

 

1 028

 

 

8 291

 

 

488

 

 

 

 

 

Maskiner

43 100

E

 

51 900

D

176 000

D

443 300

C

 

133 500

E

 

113 200

E

Byggnader och byggnadsinventarier

33 100

E

 

24 000

D

113 300

E

633 900

E

 

60 900

E

 

177 600

E

Markinventarier och markanläggningar

-

 

2 200

F

1 700

E

137 400

F

 

1 400

F

 

200

F

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

76 300

D

 

78 100

D

291 000

D

1 214 600

D

 

195 800

D

 

291 000

D

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

200

F

 

600

F

35 000

F

17 300

F

 

22 800

F

 

1 600

F