Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket 2007. Kronor per företag

12. Receipts in agriculture 2007. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

48

28

 

43

 

47

 

53

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2005)

2 249

 

 

1 071

 

 

 

1 774

 

 

 

806

 

 

1 614

 

 

 

1 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

417 000

C

1 094 400

C

 

206 100

C

 

21 500

D

86 200

E

 

17 900

E

Oljeväxter

32 700

D

84 700

D

 

13 800

E

 

2 200

F

7 000

E

 

500

F

Vall- och rotfruktsfröer

6 300

F

-

 

2 200

F

 

-

 

-

 

 

-

Matpotatis

-

-

 

61 800

E

 

300

E

1 200

F

 

300

F

Fabrikspotatis

-

-

 

9 700

F

 

-

0

 

-

Sockerbetor

-

7 400

F

 

56 000

D

 

-

500

F

 

-

Grovfoder och bete

-200

G

17 500

E

 

6 200

E

 

5 400

G

20 600

E

 

4 300

G

Övrig växtodling

11 500

E

36 500

F

 

38 600

E

 

7 200

F

5 400

E

 

900

F

Summa intäkter växtodling

467 300

C

1 240 600

C

 

394 400

C

 

36 600

E

121 000

E

 

24 000

E

därav naturauttag

-

-

 

-

 

100

F

-

 

0

F

därav lagerförändring

114 900

D

251 700

D

 

18 600

E

 

17 800

F

44 200

E

 

8 400

F

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

Nötkreatur

37 100

E

67 300

E

 

17 000

E

 

88 700

E

137 600

D

 

82 100

D

Mjölk

-

-

 

-

 

313 500

D

982 500

C

 

444 800

C

Svin

145 700

F

-

 

20 900

F

 

2 400

F

2 800

F

 

800

F

Fjäderfä och ägg

-

125 300

F

 

0

F

 

0

G

0

F

 

100

F

Övrig djurskötsel

2 500

F

600

F

 

24 500

F

 

800

F

6 800

F

 

1 600

F

Summa intäkter djurskötsel

185 300

E

193 200

F

 

62 500

E

 

405 400

C

1 129 800

C

 

529 500

C

därav naturauttag

-

-

 

-

 

200

F

200

E

 

0

F

därav lagerförändring

-300

G

18 800

G

 

400

G

 

-7 200

G

-27 000

F

 

12 600

F

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

152 500

E

202 800

E

 

119 300

E

 

53 300

E

198 400

E

 

39 700

D

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

Gårdsstöd

155 500

C

385 300

C

 

109 900

C

 

97 500

C

223 400

C

 

105 700

C

Djurbidrag

8 900

F

12 500

F

 

5 700

E

 

3 900

E

8 400

E

 

4 800

E

Miljöstöd

22 500

D

99 700

E

 

28 700

D

 

36 800

E

68 100

D

 

48 000

D

Övriga bidrag

4 700

D

10 800

E

 

8 700

D

 

12 100

D

27 900

E

 

38 000

D

Summa direktersättningar/bidrag

191 700

C

508 400

D

 

153 000

C

 

150 300

D

327 800

C

 

196 500

C

 

 

 

 

Summa intäkter

996 700

D

2 144 900

C

 

729 200

C

 

645 600

C

1 777 000

C

 

789 700

C


12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Antal företag i urvalet

74

 

34

40

 

62

 

43

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

1 553

 

 

 

543

 

 

628

 

 

 

1 084

 

 

 

424

 

 

 

721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

53 300

D

 

9 700

E

19 400

E

 

137 500

D

 

117 800

F

 

302 600

D

Oljeväxter

2 600

F

 

-

-

 

3 700

F

 

17 800

F

 

41 900

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

-

-

 

-

 

-

 

6 300

F

Matpotatis

100

F

 

100

F

3 900

F

 

11 200

F

 

-

 

23 900

F

Fabrikspotatis

-

 

-

-

 

-

 

-

 

6 000

F

Sockerbetor

-

 

-

-

 

7 900

F

 

-

 

22 300

E

Grovfoder och bete

27 600

E

 

5 600

F

13 400

F

 

47 200

F

 

19 700

F

 

700

G

Övrig växtodling

500

E

 

1 500

F

700

F

 

15 200

E

 

10 300

F

 

12 000

E

Summa intäkter växtodling

84 100

D

 

16 900

E

37 400

E

 

222 700

D

 

165 500

F

 

415 800

D

därav naturauttag

0

F

 

100

F

-

 

-

 

-

 

-

därav lagerförändring

43 900

D

 

12 500

E

25 500

F

 

83 300

E

 

13 900

G

 

93 900

E

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

Nötkreatur

196 800

C

 

29 100

D

71 800

E

 

414 300

C

 

573 200

D

 

167 000

E

Mjölk

1 082 300

B

 

335 700

D

977 900

C

 

3 237 800

C

 

18 700

F

 

177 000

E

Svin

-

 

100

G

-

 

29 800

F

 

3 900

F

 

831 200

D

Fjäderfä och ägg

0

F

 

-

0

F

 

-

 

0

F

 

-

Övrig djurskötsel

10 900

F

 

3 300

F

1 100

F

 

16 800

F

 

8 300

F

 

12 300

F

Summa intäkter djurskötsel

1 289 900

B

 

368 200

D

1 050 700

C

 

3 698 700

C

 

604 000

D

 

1 187 400

C

därav naturauttag

100

F

 

400

F

-

 

100

F

 

-

 

-

därav lagerförändring

40 300

E

 

-27 500

E

-35 400

F

 

115 600

E

 

36 300

F

 

-58 400

F

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

110 900

D

 

29 700

E

72 700

E

 

334 300

D

 

340 800

D

 

155 600

D

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

Gårdsstöd

224 900

C

 

90 300

C

180 000

C

 

526 900

C

 

387 200

C

 

243 900

C

Djurbidrag

10 800

D

 

3 000

E

3 900

E

 

18 800

E

 

72 600

E

 

28 800

E

Miljöstöd

113 000

D

 

80 300

C

127 700

C

 

205 900

D

 

281 300

D

 

56 700

E

Övriga bidrag

81 600

D

 

135 700

C

311 100

C

 

201 900

E

 

97 900

E

 

34 700

E

Summa direktersättningar/bidrag

430 300

C

 

309 300

C

622 700

B

 

953 500

C

 

838 900

C

 

364 100

D

 

 

 

 

 

Summa intäkter

1 915 200

B

 

724 100

D

1 783 600

C

 

5 209 200

C

 

1 949 300

D

 

2 122 900

C