Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket 2007. Kronor per företag

13. Costs and results in agriculture 2007. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

48

 

28

 

 

43

 

 

47

 

53

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

2 249

 

 

1 071

 

 

 

1 774

 

 

 

806

 

 

1 614

 

 

 

1 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

59 300

E

80 800

F

 

12 000

E

 

95 900

C

302 600

C

 

150 000

C

Handelsgödsel

94 300

D

190 000

D

 

53 500

C

 

18 700

D

61 100

D

 

23 200

D

Bekämpningsmedel

28 300

D

72 500

D

 

29 900

D

 

2 300

E

9 200

E

 

2 000

D

Driv- och smörjmedel

66 800

C

121 500

C

 

43 600

D

 

23 900

D

81 500

C

 

32 800

C

Utsäde

35 300

D

78 200

D

 

36 900

C

 

11 000

D

22 000

D

 

11 100

D

Summa förnödenheter

283 900

D

542 900

D

 

176 000

C

 

151 900

C

476 300

C

 

219 000

C

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

13 800

D

24 800

D

 

17 600

E

 

12 600

D

34 000

D

 

14 800

D

Maskiner

49 700

D

88 800

D

 

40 600

D

 

37 000

C

87 700

D

 

41 200

D

Summa underhåll

63 600

C

113 600

D

 

58 200

D

 

49 600

C

121 800

D

 

56 000

C

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

El

22 000

D

31 700

D

 

14 600

D

 

18 400

C

41 800

C

 

23 200

C

Försäkringar

21 700

C

28 900

C

 

16 400

C

 

19 000

C

37 100

C

 

22 500

C

Personbil

8 600

E

27 700

E

 

10 400

E

 

6 800

E

14 900

D

 

9 400

D

Diverse kostnader växtodling

21 600

D

59 700

E

 

27 500

D

 

10 200

D

34 700

D

 

16 500

D

Diverse kostnader djurskötsel

21 400

F

6 100

E

 

12 000

E

 

40 100

D

56 300

C

 

34 400

C

Allmänna omkostnader

87 900

D

168 600

D

 

88 500

C

 

100 100

C

237 200

C

 

104 400

C

Summa driftskostnader

183 300

D

322 700

D

 

169 300

C

 

194 700

C

421 900

C

 

210 200

C

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

530 800

D

979 200

D

 

403 500

B

 

396 200

C

1 019 900

C

 

485 300

C

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

24 600

E

50 700

E

 

11 300

F

 

12 800

F

87 700

E

 

5 000

F

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

555 400

D

1 029 900

D

 

414 800

C

 

409 000

C

1 107 600

C

 

490 300

C

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

441 500

D

1 115 100

D

 

314 500

D

 

236 600

E

669 300

D

 

299 500

E

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

29 800

E

21 700

D

 

22 900

E

 

19 100

D

66 300

D

 

32 900

E

Markinventarier och markanl.

1 500

E

1 900

F

 

1500

E

 

700

E

27 000

F

 

1 600

E

Maskiner

101 000

D

201 000

D

 

73 200

D

 

46 600

D

159 100

D

 

65 800

C

Summa avskrivningar till nukostnad

132 400

D

224 500

D

 

97 700

D

 

66 400

C

252 400

D

 

100 300

D

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

309 100

E

890 500

E

 

216 800

E

 

170 200

G

416 900

F

 

199 200

G

 

 

 

 

Arrendekostnader

35 300

D

188 400

E

 

31 900

E

 

15 700

E

47 800

E

 

13 600

E

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

273 800

E

702 100

F

 

184 900

F

 

154 500

G

369 200

G

 

185 600

G

 

 

 

 

Räntenetto

47 300

E

36 300

E

 

34 700

D

 

9 500

E

63 600

D

 

9 500

F

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

226 600

F

665 800

F

 

150 200

G

 

145 000

G

305 500

G

 

176 100

G


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

74

 

 

34

 

40

 

 

62

 

 

43

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

1 553

 

 

 

543

 

 

628

 

 

 

1 084

 

 

 

424

 

 

 

721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

358 300

C

 

112 400

D

341 600

C

 

1 041 200

C

 

153 300

D

 

465 600

D

Handelsgödsel

56 600

D

 

11 600

E

40 400

D

 

137 500

D

 

61 700

E

 

97 500

C

Bekämpningsmedel

6 400

D

 

600

E

2 700

E

 

17 400

D

 

9 500

F

 

39 100

D

Driv- och smörjmedel

79 800

C

 

34 400

D

74 000

C

 

193 900

C

 

122 700

C

 

102 800

C

Utsäde

22 100

C

 

10 500

D

22 800

D

 

58 700

D

 

31 400

E

 

61 600

D

Summa förnödenheter

523 200

B

 

169 500

C

481 600

C

 

1 448 600

C

 

378 600

D

 

766 600

C

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

32 700

D

 

9 900

E

20 100

D

 

101 600

D

 

49 600

D

 

33 600

D

Maskiner

92 800

C

 

49 400

D

67 200

D

 

209 300

D

 

97 400

C

 

84 000

C

Summa underhåll

125 500

C

 

59 300

D

87 300

D

 

310 900

C

 

147 000

C

 

117 700

C

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

El

39 700

C

 

27 100

C

50 900

C

 

112 200

C

 

30 400

C

 

58 300

D

Försäkringar

36 100

C

 

18 600

D

36 500

C

 

72 800

C

 

41 000

C

 

35 700

C

Personbil

10 500

D

 

11 100

E

17 600

E

 

23 700

D

 

25 100

D

 

19 600

D

Diverse kostnader växtodling

39 700

D

 

17 000

D

39 700

D

 

89 500

D

 

47 200

D

 

23 500

D

Diverse kostnader djurskötsel

71 100

C

 

35 900

D

67 900

D

 

203 500

D

 

47 100

D

 

126 800

E

Allmänna omkostnader

215 500

C

 

112 200

D

251 900

C

 

620 800

D

 

236 700

D

 

213 400

D

Summa driftskostnader

412 600

B

 

221 900

D

464 500

C

 

1 122 500

C

 

427 500

C

 

477 200

C

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

1 061 300

B

 

450 600

C

1 033 400

C

 

2 882 000

C

 

953 200

C

 

1 361 500

C

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

102 600

D

 

7 200

F

49 600

E

 

486 300

D

 

69 800

E

 

71 600

E

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 163 900

B

 

457 800

C

1 082 900

C

 

3 368 300

C

 

1 023 000

C

 

1 433 100

C

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

751 300

D

 

266 300

F

700 700

F

 

1 840 900

D

 

926 300

F

 

689 800

E

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

76 400

D

 

18 600

D

74 100

E

 

284 100

D

 

80 500

D

 

118 300

D

Markinventarier och markanl.

2 500

E

 

500

E

5 700

E

 

11 600

E

 

5 100

E

 

2 700

E

Maskiner

150 000

C

 

73 700

D

141 900

C

 

343 200

C

 

291 900

D

 

148 700

D

Summa avskrivningar till nukostnad

229 000

C

 

92 800

D

221 800

D

 

638 900

C

 

377 400

D

 

269 700

C

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

522 300

E

 

173 500

D

478 900

E

 

1 202 000

E

 

548 900

E

 

420 100

G

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

49 400

D

 

5 200

E

32 800

E

 

210 000

D

 

100 400

E

 

92 000

D

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

472 900

F

 

168 300

D

446 100

E

 

992 000

G

 

448 500

D

 

328 100

G

 

 

 

 

 

Räntenetto

47 500

D

 

1 600

G

40 300

E

 

246 900

D

 

102 500

D

 

111 700

E

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

425 500

G

 

166 800

D

405 800

E

 

745 100

E

 

345 900

D

 

216 400

F