Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2007. Kronor per företag

14. Receipts, costs and results in forestry 2007. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

48

 

28

 

 

43

 

 

47

 

53

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

2 249

 

 

1 071

 

 

 

1 774

 

 

 

806

 

 

1 614

 

 

 

1 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

0

D

0

E

 

0

E

 

0

D

100

D

 

100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

31 800

E

9 700

F

 

-

 

42 700

E

39 400

E

 

76 000

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

36 000

E

1 300

F

 

3 800

F

 

11 400

E

30 300

E

 

42 200

E

Övriga intäkter skogen

7 400

E

3 600

E

 

600

F

 

5 100

E

2 800

E

 

14 900

F

Summa intäkter skogen

75 100

E

14 600

E

 

4 400

F

 

59 200

E

72 400

E

 

133 100

E

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

6 500

F

1400

F

 

200

F

 

4 500

E

5 300

E

 

11 000

E

Övriga kostnader skogen

1000

E

100

F

 

100

F

 

1700

E

3600

F

 

3700

E

Summa kostnader skogen

7 500

E

1 600

F

 

300

F

 

6 100

E

8 900

E

 

14 700

E

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

67 600

E

13 100

E

 

4 200

F

 

53 100

E

63 500

E

 

118 400

E

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

10 900

F

3300

F

 

800

F

 

0

F

2 900

E

 

700

F

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

56 700

E

9 700

F

 

3 400

F

 

53 100

E

60 600

E

 

117 700

E

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

3 700

E

700

F

 

2400

F

 

900

E

13 300

F

 

6 700

E

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före ränte-netto i skogen

53 000

E

9 000

F

 

1 000

F

 

52 200

E

47 200

E

 

110 900

E

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

-

-

 

-

 

-3 900

E

-2 100

F

 

-4 000

E

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

53 000

E

9 000

F

 

1 000

F

 

56 100

E

49 300

E

 

114 900

E


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Antal företag i urvalet

74

 

 

34

 

40

 

 

62

 

 

43

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

1 553

 

 

 

543

 

 

628

 

 

 

1 084

 

 

 

424

 

 

 

721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

100

D

 

100

D

200

D

 

100

D

 

100

E

 

0

E

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

51 600

E

 

52 900

E

106 600

E

 

158 700

E

 

58 500

E

 

27 100

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

51 500

E

 

51 600

E

38 900

F

 

28 000

E

 

233 000

F

 

44 200

E

Övriga intäkter skogen

11 000

E

 

3 500

E

3 100

E

 

4 600

E

 

60 800

F

 

4 800

E

Summa intäkter skogen

114 100

E

 

108 100

E

148 500

E

 

191 400

E

 

352 200

F

 

76 000

E

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

20 000

E

 

7 400

E

23 900

E

 

30 300

E

 

22 300

E

 

13 800

F

Övriga kostnader skogen

1 400

E

 

300

E

2 500

F

 

4 500

F

 

58 000

F

 

1 500

E

Summa kostnader skogen

21 400

E

 

7 700

E

26 300

E

 

34 800

E

 

80 300

F

 

15 300

F

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

92 700

E

 

100 400

E

122 200

E

 

156 500

E

 

272 000

F

 

60 800

E

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

4 500

E

 

2 900

F

6 200

F

 

11 100

E

 

17 000

F

 

6 300

F

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

88 200

E

 

97 500

E

116 000

E

 

145 400

E

 

255 000

F

 

54 500

E

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

3 000

E

 

3 300

E

14 300

F

 

3 000

E

 

5 200

E

 

2 000

E

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

85 200

E

 

94 200

E

101 700

E

 

142 400

F

 

249 800

F

 

52 500

E

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

-4 700

F

 

-

-

 

-14 500

F

 

-3 500

G

 

-3 200

F

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

89 900

E

 

94 200

E

101 700

E

 

156 900

F

 

253 300

F

 

55 700

E