Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Markanvändning 2007. Hektar per företag

15. Use of arable land 2007. Hectares per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

48

 

28

 

 

43

 

 

47

 

53

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

2 249

 

1 071

 

 

1 774

 

 

806

 

1 614

 

 

1 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

51

C

112

C

 

24

C

 

9

D

23

D

 

9

D

Oljeväxter

6

D

17

D

 

2

E

 

0

F

1

E

 

0

F

Baljväxter

1

E

3

E

 

1

E

 

1

F

2

E

 

0

F

Sockerbetor

-

0

F

 

4

D

 

-

0

F

 

-

Potatis

-

-

 

2

E

 

0

E

0

F

 

0

E

Slåtter- och betesvall

6

D

20

E

 

7

E

 

22

C

42

C

 

26

B

Frövall

1

E

-

 

0

F

 

-

0

F

 

-

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

1

F

 

0

F

 

0

F

-

 

-

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

1

E

1

E

 

1

E

 

0

E

1

E

 

0

E

Träda

12

D

24

E

 

6

E

 

2

D

7

E

 

2

D

Summa åker under eget bruk

78

C

179

C

 

47

C

 

35

D

74

C

 

37

C

 

 

 

 

Betesmark, ha

3

E

18

E

 

5

E

 

9

E

16

D

 

16

E

 

 

 

 

Skogsmark, ha

46

D

21

E

 

11

E

 

37

D

53

D

 

66

D


15. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

74

 

 

34

 

40

 

 

62

 

 

43

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

1 553

 

 

543

 

628

 

 

1 084

 

 

424

 

 

721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

20

C

 

9

D

15

D

 

48

D

 

19

E

 

62

C

Oljeväxter

0

F

 

-

-

 

2

E

 

2

F

 

6

E

Baljväxter

1

E

 

0

F

0

F

 

5

E

 

2

E

 

1

F

Sockerbetor

-

 

-

-

 

0

F

 

-

 

1

E

Potatis

0

F

 

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

 

1

E

Slåtter- och betesvall

49

B

 

35

C

62

B

 

106

C

 

88

C

 

22

D

Frövall

-

 

-

-

 

-

 

-

 

1

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

 

-

-

 

0

F

 

1

F

 

0

F

Andra växtslag (inkl. trädgårds­växter)

0

F

 

0

F

0

E

 

1

F

 

0

E

 

0

E

Träda

4

C

 

1

E

3

D

 

8

D

 

6

E

 

8

D

Summa åker under eget bruk

75

B

 

45

C

81

C

 

170

C

 

119

C

 

103

C

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

36

E

 

1

E

5

F

 

29

D

 

64

D

 

13

E

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

58

D

 

129

D

155

D

 

89

D

 

137

E

 

39

E