Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2007

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2007

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

48

 

28

 

 

43

 

 

47

 

53

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

2 249

 

 

1 071

 

 

 

1 774

 

 

 

806

 

 

1 614

 

 

 

1 135

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,6

C

0,8

B

 

0,7

C

 

0,9

B

1,0

A

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,1

E

0,3

E

 

0,1

E

 

0,4

D

0,6

D

 

0,5

D

Anställda

0,1

E

0,2

E

 

0

F

 

0,1

F

0,4

E

 

0

F

Summa AWU

0,8

C

1,3

C

 

0,8

C

 

1,3

B

1,9

B

 

1,4

B

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 100

C

1 600

C

 

1 400

C

 

2 200

B

2 600

B

 

2 600

B

Medbrukare och anhöriga

200

E

600

E

 

200

E

 

700

D

1 200

D

 

900

D

Regelbundet anställda

200

E

300

E

 

100

F

 

100

F

600

E

 

0

F

Tillfälligt anställda

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

0

E

 

0

E

Summa timmar i jordbruk

1 500

C

2 500

C

 

1 700

C

 

3 000

B

4 500

B

 

3 600

B

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

138

E

43

E

 

25

E

 

101

E

87

E

 

306

D

Anställda

17

F

-

 

3

F

 

-

13

E

 

3

F

Summa timmar i skogsbruk

155

E

43

E

 

28

E

 

101

E

100

E

 

310

D


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

74

 

 

34

 

40

 

 

62

 

 

43

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

1 553

 

 

 

543

 

 

628

 

 

 

1 084

 

 

 

424

 

 

 

721

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

A

 

0,9

B

1,0

A

 

1,0

A

 

0,9

B

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,7

C

 

0,3

E

0,7

D

 

1,0

D

 

0,5

D

 

0,7

D

Anställda

0,4

D

 

0

F

0,2

E

 

1,7

D

 

0,3

E

 

0,3

E

Summa AWU

2,1

B

 

1,3

C

1,9

B

 

3,6

B

 

1,7

C

 

1,9

C

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 700

B

 

2 300

C

2 900

B

 

2 600

B

 

2 200

C

 

2 300

B

Medbrukare och anhöriga

1 600

D

 

700

E

1 700

D

 

2 300

D

 

1 000

D

 

1 300

D

Regelbundet anställda

800

D

 

0

F

300

E

 

2 900

D

 

500

E

 

500

E

Tillfälligt anställda

0

E

 

0

F

0

E

 

100

E

 

100

F

 

100

E

Summa timmar i jordbruk

5 000

B

 

3 100

C

4 900

C

 

7 900

B

 

3 700

C

 

4 100

C

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

134

D

 

152

E

138

E

 

58

E

 

100

E

 

70

E

Anställda

14

F

 

-

35

F

 

3

F

 

60

F

 

5

F

Summa timmar i skogsbruk

149

D

 

152

E

173

E

 

61

E

 

160

E

 

74

E