Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2006 och 2007. Genomsnitt per företag

1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2006 and 2007. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2006

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

67

 

70

 

 

61

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR2005)

3 877

 

 

 

3 703

 

 

 

2 595

 

 

 

2 399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

225 600

C

 

398 400

C

 

624 000

C

 

1 061 600

C

Intäkter djurskötsel

4 500

E

 

12 800

F

 

5 400

F

 

4 100

F

Intäkter direktersättningar

124 400

C

 

136 400

C

 

279 600

B

 

290 000

C

Övriga intäkter

105 400

D

 

86 700

E

 

236 000

E

 

203 400

E

Summa intäkter

459 800

C

 

634 200

C

 

1 145 000

C

 

1 559 200

C

 

 

 

 

Kostnader växtodling

109 500

C

 

132 600

C

 

286 400

B

 

355 100

C

Kostnader djurskötsel

2 800

E

 

4 400

F

 

3 500

E

 

2 500

E

Arbetskostnad för anställda

5 600

F

 

7 000

F

 

23 400

E

 

24 600

E

Underhåll

34 600

D

 

46 900

C

 

83 000

D

 

91 400

C

Övriga driftskostnader

140 000

D

 

150 400

C

 

279 800

C

 

279 700

C

Summa driftskostnader

292 500

C

 

341 500

C

 

676 100

C

 

753 300

C

 

 

 

 

Bruttoresultat

167 300

D

 

292 700

C

 

468 800

C

 

805 900

C

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

108 900

C

 

82 700

D

 

216 000

D

 

172 000

D

Arrendekostnader

22 500

E

 

23 600

E

 

92 100

D

 

99 000

D

Räntenetto

23 300

D

 

20 500

D

 

50 100

D

 

54 700

D

Summa övriga kostnader

154 700

C

 

126 900

D

 

358 200

C

 

325 800

D

 

 

 

 

Nettoresultat

12 600

G

 

165 900

D

 

110 600

E

 

480 100

D