Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2007. Kronor per företag

18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2007. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

48

 

28

 

 

43

 

 

47

 

53

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

2 249

 

 

1 071

 

 

 

1 774

 

 

 

806

 

 

1 614

 

 

 

1 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

499 400

D

1 071 000

D

 

432 100

D

 

408 200

D

586 900

D

 

416 000

D

Lager produkter

287 600

D

593 600

D

 

101 100

E

 

234 800

D

577 000

C

 

234 200

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

100

F

600

F

 

-

 

23 200

E

38 800

E

 

33 300

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

787 200

C

1 665 300

D

 

533 200

D

 

666 200

D

1 202 700

C

 

683 500

C

 

 

 

 

Stamdjur

29 700

E

49 200

E

 

23 800

E

 

138 700

C

407 800

C

 

198 600

C

Maskiner

509 400

D

995 600

D

 

416 600

D

 

261 400

C

907 700

D

 

374 800

C

Marknadsvärde på jordbruksfas­tighet

4 374 400

C

4 275 600

D

 

4 138 200

D

 

1 494 200

C

3 733 100

D

 

1 392 700

C

Summa övriga tillgångar

4 913 500

C

5 320 500

D

 

4 578 600

D

 

1 894 300

C

5 048 700

D

 

1 966 000

C

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

5 700 700

C

6 985 700

D

 

5 111 800

D

 

2 560 500

C

6 251 400

C

 

2 649 500

C

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

Långfristiga skulder

1 292 100

D

1 378 700

D

 

922 000

D

 

400 300

D

1 879 100

D

 

418 700

E

Kortfristiga skulder

176 300

E

468 700

D

 

103 700

D

 

76 900

E

322 100

D

 

96 200

D

Summa skulder i jordbruket

1 468 400

D

1 847 400

D

 

1 025 600

D

 

477 300

D

2 201 200

D

 

514 900

D

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 745 500

E

869 300

E

 

608 400

E

 

2 350 600

D

2 549 200

D

 

2 965 400

D

Maskiner och inventarier

17 100

E

2 800

F

 

9 900

F

 

5 100

E

69 500

F

 

37 200

E

Övriga tillgångar

29 400

E

16 700

F

 

7 100

F

 

33 800

E

45 000

E

 

49 400

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 792 100

E

888 900

E

 

625 300

E

 

2 389 400

D

2 663 700

D

 

3 051 900

D

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

396 900

E

177 200

F

 

111 400

E

 

254 900

E

865 900

D

 

372 000

E


18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

74

 

 

34

 

40

 

 

62

 

 

43

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2005)

1 553

 

 

 

543

 

 

628

 

 

 

1 084

 

 

 

424

 

 

 

721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

645 900

C

 

355 400

D

474 800

C

 

1 319 900

C

 

924 700

D

 

744 100

D

Lager produkter

624 300

C

 

173 800

C

429 000

C

 

1 661 800

C

 

745 300

D

 

737 900

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

84 900

E

 

18 500

D

49 400

C

 

115 300

E

 

300

F

 

3 300

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

1 355 200

C

 

547 700

D

953 200

C

 

3 096 900

C

 

1 670 400

D

 

1 485 300

D

 

 

 

 

 

Stamdjur

471 600

C

 

131 500

C

365 000

C

 

1 314 100

C

 

447 500

C

 

204 800

D

Maskiner

817 700

C

 

465 600

D

950 600

C

 

1 519 900

C

 

1 334 000

C

 

888 400

D

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

2 589 700

C

 

797 400

D

1 598 100

D

 

6 516 000

D

 

3 460 300

D

 

5 621 000

D

Summa övriga tillgångar

3 879 000

C

 

1 394 500

C

2 913 800

D

 

9 350 100

C

 

5 241 800

C

 

6 714 200

D

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

5 234 200

C

 

1 942 200

C

3 867 000

C

 

12 447 000

C

 

6 912 200

C

 

8 199 500

C

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 429 300

D

 

198 600

E

1 001 100

D

 

5 499 900

D

 

2 307 600

D

 

2 790 800

D

Kortfristiga skulder

299 200

D

 

58 400

E

234 000

E

 

1 255 700

D

 

563 200

E

 

525 700

D

Summa skulder i jordbruket

1 728 500

D

 

257 000

D

1 235 100

D

 

6 755 600

D

 

2 870 800

D

 

3 316 400

D

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 891 600

D

 

2 701 400

D

2 700 700

D

 

4 012 400

E

 

3 160 000

E

 

2 016 900

E

Maskiner och inventarier

15 700

E

 

17 000

E

67 300

F

 

11 800

E

 

22 700

E

 

8 500

E

Övriga tillgångar

66 300

E

 

40 300

E

33 300

E

 

55 500

E

 

73 400

E

 

18 100

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 973 500

D

 

2 758 700

D

2 801 300

D

 

4 079 700

E

 

3 256 100

E

 

2 043 600

E

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

629 700

D

 

249 400

E

578 700

E

 

1 598 100

E

 

1 086 200

E

 

441 300

E