Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2007. Kronor per företag

19. Investments in agriculture and forestry 2007. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

48

 

28

 

 

43

 

 

47

 

53

 

 

63

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

2 249

 

 

1 071

 

 

 

1 774

 

 

 

806

 

 

1 614

 

 

 

1 135

 

 

 

 

 

 

Maskiner

135 700

E

299 600

D

 

121 200

E

 

47 800

E

269 200

D

 

75 700

E

Byggnader och byggnadsinventarier

64 300

F

72 900

E

 

9 100

E

 

29 600

E

118 200

E

 

48 300

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

2 700

F

9 200

F

 

4400

F

 

1 200

F

179 200

F

 

3 700

F

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

202 700

E

381 600

D

 

134 700

E

 

78 600

D

566 600

E

 

127 700

D

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

10 300

F

-

 

-

 

100

F

59 700

F

 

15 200

F


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

74

 

 

34

 

40

 

 

62

 

 

43

 

 

43

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

1 553

 

 

543

 

628

 

 

1 084

 

 

424

 

 

721

 

 

 

 

 

 

Maskiner

218 600

D

 

54 200

E

239 200

E

 

472 200

D

 

409 500

D

 

269 700

D

Byggnader och byggnadsinven­tarier

266 900

E

 

50 200

E

119 200

E

 

798 800

E

 

247 400

E

 

301 800

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

2 200

F

 

300

F

1200

F

 

16 400

F

 

1 100

F

 

3 100

F

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

487 700

E

 

104 700

D

359 500

D

 

1 287 400

D

 

658 000

D

 

574 600

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

200

F

 

-

61 300

F

 

1 600

F

 

8 100

F

 

1 600

F