Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Intäkter i trädgårdsföretag 2007. Kronor per företag

20. Receipts in horticulture holdings 2007. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

23

 

 

 

Antal företag i populationen

241

Intäkter trädgårdsväxter, växt-
hus

 

 

Tomat

1 800 400

E

Gurka

1 563 700

F

Sallad, spenat

131 000

F

Övriga trädgårdsväxter

98 000

F

Summa intäkter trädgårdsväxter, växthus

3 593 100

E

 

Intäkter trädgårdsväxter, friland

184 500

F

 

Intäkter jordbruksväxter och fruktodling

97 300

F

 

Summa intäkter växtodling

3 874 800

E

 

Övriga intäkter

68 400

E

 

Direktersättningar, stöd och bidrag

56 100

E

 

Summa intäkter

3 999 300

E