Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Odlad yta för trädgårdsföretag 2007.

22: Land use for horticulture holdings 2007.

 

Riket

Antal företag i urvalet

23

Antal företag i populationen

 

241

 

Odlad yta

 

 

Trädgårdsväxter, växthus 2 m2

 

 

Tomat

3 300

E

Gurka

2 700

E

Sallad, spenat

300

F

Övriga trädgårdsväxter

0

F

Summa odlad yta, växthus

6 400

D

 

Trädgårdsväxter, friland ha

0

F

 

Jordbruksväxter, ha

0

F