Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2006 och 2007. Genomsnitt per företag

2. Receipts, costs and results for holdings with milk production 2006 and 2007. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2006

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

33

 

31

 

 

44

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR2005)

598

 

 

 

467

 

 

 

1 500

 

 

 

1 328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

14 800

F

 

50 000

E

 

26 200

E

 

160 400

D

Intäkter djurskötsel

376 200

C

 

405 100

D

 

931 400

C

 

1 031 800

C

Intäkter direktersättningar

122 400

C

 

120 100

C

 

273 600

C

 

304 800

C

Övriga intäkter

32 000

E

 

35 600

E

 

85 200

D

 

141 700

E

Summa intäkter

545 300

C

 

610 800

C

 

1 316 500

B

 

1 638 700

C

 

 

 

 

Kostnader växtodling

42 700

D

 

52 700

D

 

96 800

C

 

126 000

C

Kostnader djurskötsel

117 100

C

 

129 500

C

 

299 300

C

 

325 600

C

Arbetskostnad för anställda

1 600

F

 

3 300

F

 

50 200

E

 

51 700

E

Underhåll

36 000

D

 

37 200

D

 

90 400

C

 

96 200

D

Övriga driftskostnader

143 600

C

 

156 300

C

 

294 900

C

 

352 000

C

Summa driftskostnader

341 200

C

 

379 000

C

 

831 700

C

 

951 600

C

 

 

 

 

Bruttoresultat

204 200

C

 

231 800

D

 

484 800

C

 

687 100

C

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

91 600

C

 

58 100

D

 

231 900

C

 

162 900

C

Arrendekostnader

10 000

E

 

11 100

E

 

34 800

D

 

39 700

D

Räntenetto

8 500

E

 

6 300

E

 

47 500

D

 

51 500

D

Summa övriga kostnader

110 100

C

 

75 600

D

 

314 200

C

 

254 100

C

 

 

 

 

Nettoresultat

94 000

D

 

156 300

E

 

170 600

D

 

433 000

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2006

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

57

 

56

 

 

56

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR2005)

1 140

 

 

 

927

 

 

 

1 577

 

 

 

1 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

4 200

G

 

15 600

F

 

8 800

F

 

41 200

E

Intäkter djurskötsel

385 200

C

 

403 200

C

 

961 900

B

 

1 041 200

C

Intäkter direktersättningar

137 500

C

 

137 700

C

 

261 100

B

 

265 900

B

Övriga intäkter

62 800

D

 

43 500

E

 

84 000

D

 

82 200

D

Summa intäkter

589 700

C

 

600 000

C

 

1 315 800

B

 

1 430 600

B

 

 

 

 

Kostnader växtodling

40 500

D

 

39 100

C

 

77 000

C

 

88 400

C

Kostnader djurskötsel

139 400

C

 

158 800

C

 

341 500

C

 

363 400

C

Arbetskostnad för anställda

4 100

F

 

8 200

F

 

40 200

E

 

52 000

E

Underhåll

49 000

D

 

54 100

C

 

98 400

C

 

97 200

C

Övriga driftskostnader

147 100

C

 

146 100

C

 

288 700

B

 

291 600

C

Summa driftskostnader

380 000

C

 

406 300

C

 

845 800

C

 

892 600

C

 

 

 

 

Bruttoresultat

209 700

C

 

193 700

D

 

470 000

C

 

538 000

C

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

128 700

C

 

71 800

C

 

240 800

C

 

188 200

C

Arrendekostnader

7 800

E

 

8 000

E

 

21 800

D

 

25 100

D

Räntenetto

2 100

G

 

4 000

F

 

30 200

E

 

26 300

E

Summa övriga kostnader

138 500

C

 

83 700

C

 

292 800

C

 

239 600

C

 

 

 

 

Nettoresultat

71 200

E

 

109 900

D

 

177 200

D

 

298 300

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2006

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

46

 

41

 

 

136

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2005)

543

 

 

 

438

 

 

 

2 281

 

 

 

1 832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

-2 200

G

 

15 300

E

 

5 300

F

 

24 100

E

Intäkter djurskötsel

380 700

C

 

370 000

C

 

381 500

B

 

393 400

B

Intäkter direktersättningar

295 300

C

 

282 500

C

 

177 500

B

 

178 000

B

Övriga intäkter

22 700

E

 

20 300

D

 

43 100

D

 

34 400

D

Summa intäkter

696 500

C

 

688 100

C

 

607 400

B

 

629 900

B

 

 

 

 

Kostnader växtodling

40 000

D

 

40 200

D

 

41 000

C

 

42 800

C

Kostnader djurskötsel

145 500

C

 

148 900

C

 

135 000

B

 

148 400

C

Arbetskostnad för anställda

7 200

E

 

5 500

F

 

4 300

E

 

6 200

E

Underhåll

46 000

D

 

47 400

D

 

44 600

C

 

47 800

C

Övriga driftskostnader

173 500

C

 

187 500

C

 

153 500

B

 

161 400

B

Summa driftskostnader

412 300

C

 

429 500

C

 

378 300

B

 

406 600

B

 

 

 

 

Bruttoresultat

284 200

C

 

258 600

C

 

229 100

C

 

223 300

C

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

126 700

C

 

76 100

D

 

117 900

B

 

69 700

C

Arrendekostnader

7 200

E

 

6 900

E

 

8 200

D

 

8 500

D

Räntenetto

5 500

E

 

0

G

 

4 800

E

 

3 300

E

Summa övriga kostnader

139 400

C

 

83 100

D

 

130 900

B

 

81 500

C

 

 

 

 

Nettoresultat

144 900

D

 

175 600

D

 

98 100

D

 

141 800

D


2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

3200-

 

 

3200-

 

 

5600-

 

 

5600-

 

standardtimmar

5599

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

År

2006

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

130

 

139

 

 

102

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populatinen (LBR 2005)

3 727

 

 

 

3 379

 

 

 

994

 

 

 

1 028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

12 100

E

 

85 900

D

 

80 200

E

 

236 300

D

Intäkter djurskötsel

935 300

B

 

1 016 500

B

 

2 534 400

C

 

2 777 100

C

Intäkter direktersättningar

321 700

B

 

327 700

B

 

817 700

C

 

762 200

C

Övriga intäkter

77 900

D

 

99 100

E

 

304 900

D

 

294 700

D

Summa intäkter

1 347 100

B

 

1 529 100

B

 

3 737 200

C

 

4 070 400

C

 

 

 

 

Kostnader växtodling

84 700

B

 

102 400

C

 

243 300

C

 

272 600

C

Kostnader djurskötsel

320 800

B

 

346 200

B

 

862 400

C

 

922 900

C

Arbetskostnad för anställda

42 600

E

 

48 300

E

 

411 000

D

 

377 300

D

Underhåll

92 300

C

 

92 500

C

 

224 600

C

 

256 100

C

Övriga driftskostnader

301 800

B

 

324 900

B

 

805 700

C

 

842 400

C

Summa driftskostnader

842 200

B

 

914 200

B

 

2 547 100

C

 

2 671 200

C

 

 

 

 

Bruttoresultat

504 900

B

 

614 900

B

 

1 190 100

C

 

1 399 200

C

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

241 000

B

 

177 700

C

 

646 200

C

 

523 900

C

Arrendekostnader

26 600

D

 

30 900

D

 

172 000

D

 

179 800

D

Räntenetto

37 700

D

 

36 500

D

 

162 600

D

 

176 100

D

Summa övriga kostnader

305 400

B

 

245 100

C

 

980 700

C

 

879 800

C

 

 

 

 

Nettoresultat

199 500

D

 

369 800

C

 

209 400

E

 

519 400

D