Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2006 och 2007. Genomsnitt per företag

3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2006 and 2007. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2006

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

106

 

99

 

 

90

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

8 133

 

 

 

8 291

 

 

 

519

 

 

 

488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

20 900

E

 

65 100

D

 

159 500

D

 

261 100

D

Intäkter djurskötsel

189 000

C

 

193 300

C

 

1 309 800

C

 

1 362 100

C

Intäkter direktersättningar

295 800

C

 

266 800

C

 

170 700

C

 

166 000

C

Övriga intäkter

133 900

D

 

213 300

E

 

214 500

E

 

118 700

D

Summa intäkter

639 600

C

 

738 400

C

 

1 854 500

C

 

1 907 900

C

 

 

 

 

Kostnader växtodling

66 700

C

 

61 800

C

 

134 600

C

 

148 400

C

Kostnader djurskötsel

55 900

D

 

73 300

D

 

636 700

C

 

746 900

D

Arbetskostnad för anställda

12 400

E

 

20 000

F

 

58 200

E

 

65 800

E

Underhåll

51 900

D

 

68 000

D

 

95 500

D

 

81 300

C

Övriga driftskostnader

180 800

C

 

199 900

C

 

343 700

C

 

333 600

C

Summa driftskostnader

367 600

C

 

423 100

C

 

1 268 700

C

 

1 376 100

C

 

 

 

 

Bruttoresultat

272 000

C

 

315 300

D

 

585 800

C

 

531 800

D

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

192 900

D

 

118 900

C

 

441 300

C

 

211 300

C

Arrendekostnader

18 400

D

 

16 800

D

 

54 900

D

 

48 300

D

Räntenetto

33 200

D

 

30 500

E

 

88 600

D

 

63 400

E

Summa övriga kostnader

244 500

D

 

166 300

C

 

584 800

C

 

323 000

C

 

 

 

 

Nettoresultat

27 600

G

 

149 000

E

 

1 000

G

 

208 800

E