Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket 2007. Kronor per företag

4. Receipts in agriculture costs 2007. SEK per holding

 

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

70

 

51

 

 

31

 

47

 

 

56

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2005)

3 703

 

2 399

 

 

467

 

1 328

 

 

927

 

1 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

313 700

C

751 900

C

 

42 600

E

129 700

D

 

11 400

E

29 800

E

Oljeväxter

21 700

E

68 700

D

 

1 000

F

6 000

E

 

-

900

F

Vall- och rotfruktsfröer

2 400

F

3 400

F

 

-

 

-

 

 

-

 

-

Matpotatis

5 000

F

90 500

E

 

300

F

800

F

 

300

E

100

F

Fabrikspotatis

5 700

F

19 000

F

 

-

 

-

 

 

-

 

-

Sockerbetor

28 300

E

85 100

D

 

-

800

F

 

-

200

F

Grovfoder och bete

3 000

E

8 600

E

 

6 300

F

22 500

E

 

3 500

G

8 300

G

Övrig växtodling

18 700

E

34 300

E

 

-200

G

500

F

 

400

F

1 900

E

Summa intäkter växtodling

398 400

C

1 061 600

C

 

50 000

E

160 400

D

 

15 600

F

41 200

E

därav naturauttag

-

-

 

0

F

0

F

 

100

F

0

F

därav lagerförändring

65 200

D

155 400

D

 

13 800

E

56 800

E

 

1 300

G

21 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

Nötkreatur

1 100

F

3 400

F

 

39 700

E

149 800

D

 

63 900

D

148 500

D

Mjölk

-

-

 

363 800

C

858 300

C

 

339 900

C

890 300

B

Svin

-

-

 

1 300

F

11 700

F

 

0

F

2 300

F

Fjäderfä och ägg

600

F

-

 

0

F

0

F

 

100

G

0

G

Övrig djurskötsel

11 000

F

700

F

 

200

G

11 900

F

 

-500

G

200

G

Summa intäkter djurskötsel

12 800

F

4 100

F

 

405 100

D

1 031 800

C

 

403 200

C

1 041 200

C

därav naturauttag

-

-

 

200

F

100

F

 

400

F

200

E

därav lagerförändring

300

G

-3 800

F

 

-35 800

F

-3 900

G

 

10 300

F

19 200

G

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

86 700

E

203 400

E

 

35 600

E

141 700

E

 

43 500

E

82 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

Gårdsstöd

113 400

C

240 100

C

 

89 700

B

205 400

C

 

73 400

B

162 600

B

Djurbidrag

500

F

200

F

 

800

F

6 900

E

 

3 000

E

6 600

D

Miljöstöd

17 400

E

33 100

D

 

20 100

D

56 600

D

 

30 700

D

55 800

D

Övriga bidrag

5 100

D

16 700

D

 

9 400

E

36 000

E

 

30 600

C

40 900

C

Summa direktersättningar/bidrag

136 400

C

290 000

C

 

120 100

C

304 800

C

 

137 700

C

265 900

B

 

 

 

Summa intäkter

634 200

C

1 559 200

C

 

610 900

C

1 638 700

C

 

600 000

C

1 430 500

C


4. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

41

 

 

128

 

139

 

121

 

 

99

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

438

 

 

 

1 832

 

 

3 379

 

 

1 028

 

 

 

8 291

 

 

 

488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

12 300

E

 

19 500

E

63 900

D

164 900

E

 

54 900

E

195 400

D

Oljeväxter

-

 

300

F

2 600

E

14 600

E

 

900

F

36 100

E

Vall- och rotfruktsfröer

1 300

F

 

400

F

-

-

 

-

3 100

F

Matpotatis

100

F

 

300

E

1 200

F

11 200

F

 

2 700

F

5 400

F

Fabrikspotatis

-

 

-

-

-

 

-

-

Sockerbetor

-

 

-

400

F

4 500

F

 

100

F

6 100

F

Grovfoder och bete

1 200

G

 

3 500

G

16 700

E

27 700

F

 

2 900

G

5 900

E

Övrig växtodling

400

F

 

200

G

1 100

E

13 400

E

 

3 600

E

9 100

E

Summa intäkter växtodling

15 300

E

 

24 100

E

85 900

D

236 300

D

 

65 100

D

261 100

D

därav naturauttag

100

F

 

100

E

0

F

0

F

 

0

C

0

F

därav lagerförändring

8 200

F

 

6 600

E

36 700

D

61 600

E

 

10 200

F

65 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

32 600

D

 

48 200

D

135 200

C

293 100

C

 

185 700

C

2 300

E

Mjölk

335 500

C

 

344 500

B

871 500

B

2 460 600

C

 

4 100

F

-

Svin

100

F

 

300

F

5 400

F

14 100

F

 

3 200

F

1 351 700

C

Fjäderfä och ägg

-

 

0

F

0

F

0

F

 

0

F

0

F

Övrig djurskötsel

1 900

F

 

400

G

4 500

F

9 400

F

 

300

G

8 000

F

Summa intäkter djurskötsel

370 000

C

 

393 400

B

1 016 500

B

2 777 100

C

 

193 300

C

1 362 100

C

därav naturauttag

400

F

 

300

E

100

E

0

F

 

0

F

100

F

därav lagerförändring

-13 600

F

 

-8 600

G

4 300

G

87 800

E

 

-6 700

F

2 900

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
prod.

20 300

D

 

34 400

D

99 100

E

294 700

D

 

213 300

E

118 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

82 200

C

 

80 200

B

178 400

B

428 700

C

 

136 100

B

117 500

C

Djurbidrag

2 500

E

 

2 300

D

6 600

D

14 800

D

 

24 200

D

300

F

Miljöstöd

69 300

C

 

40 000

C

66 500

C

158 200

C

 

73 400

D

20 200

D

Övriga bidrag

128 500

C

 

55 600

C

76 300

C

160 500

D

 

33 100

D

28 000

E

Summa direktersättningar/bidrag

282 500

C

 

178 000

B

327 700

B

762 200

C

 

266 800

C

166 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

688 100

C

 

629 900

B

1 529 200

B

4 070 300

C

 

738 400

D

1 907 900

C