Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader och resultat i jordbruket 2007. Kronor per företag

5. Costs and results in agriculture 2007. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

70

 

51

 

 

31

 

47

 

 

56

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

3 703

 

 

2 399

 

 

 

467

 

 

1 328

 

 

 

927

 

 

1 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

1 500

E

900

E

 

99 300

C

263 800

C

 

125 600

D

301 600

C

Handelsgödsel

60 000

C

156 700

C

 

26 500

D

66 300

D

 

18 000

D

37 600

C

Bekämpningsmedel

22 400

D

78 400

D

 

4 100

E

10 600

D

 

1 800

E

4 200

E

Driv- och smörjmedel

43 600

C

100 000

C

 

19 300

D

71 300

D

 

25 300

C

52 900

C

Utsäde

30 800

C

76 200

C

 

13 700

E

21 600

C

 

6 500

D

15 000

D

Summa förnödenheter

158 300

C

412 200

C

 

162 900

C

433 500

C

 

177 200

C

411 200

C

 

 

 

Underhåll

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

12 000

D

17 500

D

 

7 400

E

29 000

D

 

13 400

D

31 800

D

Maskiner

34 900

D

73 900

C

 

29 800

D

67 200

D

 

40 700

D

65 400

C

Summa underhåll

46 900

C

91 400

C

 

37 200

D

96 200

D

 

54 100

C

97 200

C

 

 

 

Driftskostnader

 

 

El

12 400

D

23 700

D

 

18 200

C

36 200

C

 

18 100

C

34 200

C

Försäkringar

14 700

C

25 700

C

 

15 800

C

31 600

C

 

18 100

C

33 200

C

Personbil

11 300

E

12 200

D

 

4 000

E

11 800

D

 

8 400

D

9 600

E

Diverse kostnader växtodling

19 500

E

43 800

D

 

8 400

E

27 600

E

 

12 900

D

31 600

D

Diverse kostnader djurskötsel

2 900

F

1 600

F

 

30 200

D

61 800

D

 

33 200

C

61 800

C

Allmänna omkostnader

68 400

D

118 100

D

 

98 900

C

201 100

C

 

76 200

C

161 800

C

Summa driftskostnader

129 200

C

225 100

C

 

175 600

C

370 100

C

 

166 800

C

332 200

B

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

334 400

C

728 600

C

 

375 700

C

899 900

C

 

398 100

C

840 600

B

 

 

 

Arbetskostnad anställda

7 000

F

24 600

E

 

3 300

F

51 700

E

 

8 200

F

52 000

E

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

341 500

C

753 300

C

 

379 000

C

951 600

C

 

406 300

C

892 600

C

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

292 800

D

805 900

D

 

231 800

E

687 100

D

 

193 700

E

537 900

D

 

 

 

Avskrivningar

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

15 000

E

21 900

E

 

15 200

D

48 700

D

 

18 400

D

59 200

D

Markinventarier och markanl.

900

E

1 500

E

 

700

E

1 600

E

 

1 300

E

2 500

E

Maskiner

66 800

D

148 600

D

 

42 200

D

112 600

C

 

52 000

C

126 500

C

Summa avskrivningar till nukostnad

82 700

D

172 000

D

 

58 100

D

162 900

C

 

71 800

C

188 200

C

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

210 000

E

633 900

D

 

173 700

F

524 200

E

 

121 900

G

349 700

E

 

 

 

Arrendekostnader

23 600

E

99 000

D

 

11 100

E

39 700

D

 

8 000

E

25 100

D

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

186 400

E

534 900

D

 

162 100

F

484 500

E

 

113 900

F

324 600

F

 

 

 

Räntenetto

20 500

D

54 700

D

 

6 300

E

51 500

D

 

4 000

F

26 300

E

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

165 900

F

480 100

E

 

156 300

F

433 000

E

 

110 000

F

298 300

G


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

41

 

 

128

 

139

 

121

 

 

99

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

438

 

 

 

1 832

 

 

3 379

 

 

1 028

 

 

 

8 291

 

 

 

488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

116 200

D

 

116 100

C

285 700

B

779 100

C

 

44 400

D

 

576 100

D

Handelsgödsel

14 400

D

 

19 000

C

47 000

C

127 300

C

 

25 400

D

 

59 800

C

Bekämpningsmedel

1 100

E

 

2 100

D

6 100

D

20 800

E

 

4 000

D

 

26 500

D

Driv- och smörjmedel

32 200

D

 

26 000

C

60 900

C

160 300

C

 

49 600

D

 

62 600

C

Utsäde

9 900

D

 

9 300

D

18 200

C

52 800

C

 

13 400

D

 

44 000

D

Summa förnödenheter

173 800

C

 

172 600

B

417 900

B

1 140 300

C

 

136 800

C

 

769 100

C

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

8 200

E

 

10 300

D

29 100

D

79 800

D

 

12 900

D

 

22 100

D

Maskiner

39 200

D

 

37 500

C

63 500

C

176 300

C

 

55 100

D

 

59 200

C

Summa underhåll

47 400

D

 

47 800

C

92 500

C

256 100

C

 

68 000

D

 

81 300

C

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

El

28 200

C

 

21 200

C

35 700

B

86 800

C

 

17 800

C

 

68 100

D

Försäkringar

20 300

C

 

18 200

B

32 000

B

58 500

C

 

24 200

C

 

33 300

C

Personbil

8 600

E

 

7 300

D

11 600

D

21 200

D

 

17 400

E

 

14 000

D

Diverse kostnader växtodling

14 700

D

 

12 300

D

31 100

D

71 600

C

 

19 000

D

 

18 200

D

Diverse kostnader djurskötsel

32 700

D

 

32 300

C

60 500

C

143 800

C

 

28 900

E

 

170 800

E

Allmänna omkostnader

98 200

D

 

88 700

C

184 700

B

515 600

C

 

90 800

D

 

155 500

C

Summa driftskostnader

202 700

C

 

180 100

B

355 600

B

897 500

C

 

198 200

C

 

459 900

D

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

424 000

C

 

400 500

B

866 000

B

2 293 900

C

 

403 100

C

 

1 310 200

C

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

5 500

F

 

6 200

E

48 300

E

377 300

D

 

20 000

F

 

65 800

E

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

429 500

C

 

406 600

B

914 200

B

2 671 200

C

 

423 100

C

 

1 376 100

C

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

258 600

F

 

223 200

E

614 900

C

1 399 100

C

 

315 300

F

 

531 800

D

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnads inventarier

15 100

D

 

16 600

C

52 600

C

206 300

C

 

26 000

D

 

119 600

D

Markinventarier och markanl.

200

E

 

800

E

2 300

E

26 500

F

 

1 500

E

 

1 500

E

Maskiner

60 800

D

 

52 300

C

122 800

C

291 100

C

 

91 400

D

 

90 300

C

Summa avskrivningar till nukostnad

76 100

D

 

69 700

C

177 700

C

523 900

C

 

118 900

C

 

211 300

C

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

182 500

D

 

153 500

F

437 200

E

875 200

F

 

196 400

E

 

320 500

E

 

 

 

 

Arrendekostnader

6 900

E

 

8 500

D

30 900

D

179 800

D

 

16 800

D

 

48 300

D

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

175 600

D

 

145 100

E

406 300

E

695 500

G

 

179 500

E

 

272 200

E

 

 

 

 

Räntenetto

0

G

 

3 300

E

36 500

D

176 100

D

 

30 500

E

 

63 400

E

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

175 600

D

 

141 800

E

369 800

F

519 400

E

 

149 000

E

 

208 800

G