Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2007. Kronor per företag

6. Receipts, costs and results in forestry 2007. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

70

 

51

 

 

31

 

47

 

 

56

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

3 703

 

 

2 399

 

 

 

467

 

 

1 328

 

 

 

927

 

 

1 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

20

E

26

E

 

19

E

33

D

 

63

D

64

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

13 500

F

9 500

E

 

6 300

F

23 500

F

 

67 000

E

88 800

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

12 500

E

3 000

F

 

4 900

F

7 100

E

 

37 100

E

55 700

E

Övriga intäkter skogen

3 700

E

1 400

E

 

3 700

F

3 600

E

 

11 800

F

11 600

E

Summa intäkter skogen

29 700

E

13 900

E

 

14 900

E

34 200

E

 

115 900

D

156 100

D

 

 

 

Kostnader skogsvård

3 000

F

2 800

E

 

2 300

E

3 000

E

 

7 500

E

15 700

E

Övriga kostnader skogen

600

E

200

F

 

600

E

1 000

E

 

2 000

E

1 500

E

Summa kostnader skogen

3 600

F

3 000

E

 

2 800

E

4 100

E

 

9 500

E

17 200

E

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

26 100

E

10 900

E

 

12 100

E

30 200

E

 

106 400

E

138 900

D

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

4 300

F

2 600

F

 

0

F

1 500

F

 

800

F

3 600

E

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

21 800

E

8 400

F

 

12 100

E

28 600

E

 

105 600

E

135 300

D

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 600

E

800

E

 

1 600

F

15 600

F

 

2 800

E

4 900

E

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

20 100

E

7 600

F

 

10 500

E

13 000

G

 

102 800

E

130 400

D

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

-

-

 

-300

F

-4 500

F

 

-4 900

E

-4 700

F

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

20 100

E

7 600

F

 

10 800

E

17 500

G

 

107 700

E

135 100

D


6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

41

 

 

128

 

139

 

121

 

 

99

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

438

 

 

 

1 832

 

 

3 379

 

 

1 028

 

 

 

8 291

 

 

 

488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

138

D

 

75

C

61

C

78

D

 

80

E

 

43

E

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

61 700

E

 

50 200

E

60 100

E

105 400

E

 

26 200

E

 

49 000

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

48 300

E

 

32 500

E

31 900

E

40 200

E

 

59 000

E

 

15 800

E

Övriga intäkter skogen

3 200

E

 

7 200

E

7 400

E

10 500

F

 

20 200

E

 

2 500

E

Summa intäkter skogen

113 200

E

 

89 900

D

99 400

D

156 200

E

 

105 400

E

 

67 300

E

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

14 200

E

 

8 300

E

10 900

D

22 200

E

 

16 100

E

 

5 000

E

Övriga kostnader skogen

500

F

 

1 200

E

1 300

E

4 800

F

 

10 600

F

 

1 800

F

Summa kostnader skogen

14 700

E

 

9 400

E

12 200

D

27 000

E

 

26 700

E

 

6 800

E

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

98 600

E

 

80 400

D

87 300

D

129 200

E

 

78 700

E

 

60 500

E

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

2 300

F

 

1 100

F

2 400

E

8 900

E

 

3 700

F

 

5 000

F

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

96 200

E

 

79 300

D

84 900

D

120 300

E

 

75 000

E

 

55 500

E

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

5 100

E

 

3 200

E

8 700

F

5 300

F

 

6 600

E

 

1 400

E

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

91 100

E

 

76 100

D

76 200

D

115 000

E

 

68 300

E

 

54 200

E

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

0

 

-2 200

E

-3 900

E

-6 900

F

 

-2 700

F

 

-5 900

F

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

91 100

E

 

78 300

D

80 100

E

121 900

E

 

71 000

E

 

60 100

E