Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Markanvändning 2007. Hektar per företag

7. Use of arable land 2007. Hectares per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

70

 

51

 

 

31

 

47

 

 

56

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

3 703

 

 

2 399

 

 

 

467

 

 

1 328

 

 

 

927

 

 

1 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

35

C

73

C

 

10

D

26

D

 

6

D

13

D

Oljeväxter

4

D

11

D

 

0

F

1

E

 

-

0

F

Baljväxter

1

E

3

E

 

-

0

F

 

0

F

0

F

Sockerbetor

2

E

5

D

 

-

0

F

 

-

0

F

Potatis

1

F

3

E

 

0

E

0

F

 

0

E

0

E

Slåtter- och betesvall

4

D

4

E

 

17

C

34

B

 

19

C

36

B

Frövall

0

F

1

E

 

-

0

F

 

-

-

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

0

F

 

-

-

 

-

0

F

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

1

E

1

E

 

0

F

0

E

 

0

F

0

F

Träda

7

D

13

D

 

2

D

5

D

 

1

E

3

D

Summa åker under eget bruk

54

C

114

C

 

30

C

67

C

 

26

C

53

B

 

 

 

Betesmark, ha

1

E

4

E

 

8

E

21

E

 

9

D

17

C

 

 

 

Skogsmark, ha

20

E

26

E

 

19

E

33

D

 

63

D

64

D


7. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

41

 

 

128

 

 

139

 

121

 

 

99

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

438

 

 

 

1 832

 

 

3 379

 

 

1 028

 

 

 

8 291

 

 

 

488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

9

D

 

8

C

18

C

44

D

 

13

D

 

47

C

Oljeväxter

-

 

0

F

0

E

3

E

 

0

F

 

5

E

Baljväxter

0

F

 

0

F

0

E

4

E

 

1

F

 

1

F

Sockerbetor

-

 

-

0

F

0

F

 

0

F

 

0

E

Potatis

0

F

 

0

E

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

Slåtter- och betesvall

31

C

 

22

B

39

B

86

C

 

34

C

 

3

E

Frövall

0

F

 

0

F

0

F

-

 

-

 

0

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

-

 

-

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

0

F

 

0

E

0

E

1

E

 

1

E

 

0

E

Träda

1

D

 

1

D

4

C

9

D

 

2

D

 

7

D

Summa åker under eget bruk

41

C

 

32

B

62

B

148

C

 

50

C

 

64

C

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

D

 

6

D

17

D

26

D

 

17

D

 

3

E

 

 

 

 

Skogsmark, ha

138

D

 

75

C

61

C

78

D

 

80

E

 

43

E