Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Medelantal djur per företag 2007

8. Average number of livestock 2007

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

70

 

51

 

 

31

 

47

 

 

56

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

3 703

 

 

2 399

 

 

 

467

 

 

1 328

 

 

 

927

 

 

1 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

-

-

 

19

B

37

B

 

16

B

38

B

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

0

F

 

0

F

1

F

 

0

F

1

F

Övriga nöt 1 år och däröver

0

E

0

F

 

11

C

29

C

 

11

C

26

C

Kalvar under 1 år

0

F

0

F

 

10

C

24

C

 

10

C

26

C

 

 

 

Svin

 

 

Avelssvin

-

-

 

0

F

0

F

 

-

0

F

Slaktsvin 25 kg och däröver

-

-

 

1

F

8

F

 

-

0

F

Smågrisar under 25 kg

-

-

 

0

F

1

F

 

-

4

F

 

 

 

Får

 

 

Tackor

1

F

0

F

 

0

F

-

 

0

F

0

F

Baggar och lamm

0

F

-

 

0

F

-

 

0

F

0

F

 

 

 

Hästar

0

E

0

E

 

1

F

0

F

 

0

F

0

E

 

 

 

Fjäderfä

 

 

Höns

4

F

-

 

1

F

0

F

 

2

E

1

E

Kycklingar av värphönsras

-

-

 

-

-

 

0

F

-


8. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

41

 

 

128

 

139

 

121

 

 

99

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2005)

438

 

 

 

1 832

 

 

3 379

 

 

1 028

 

 

 

8 291

 

 

 

488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslags­kor)

16

C

 

17

B

37

B

98

C

 

0

F

 

-

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

 

0

F

1

E

0

F

 

20

C

 

0

E

Övriga nöt 1 år och däröver

11

C

 

11

B

26

B

65

C

 

22

C

 

0

E

Kalvar under 1 år

11

C

 

10

B

25

B

63

C

 

23

C

 

0

E

 

 

 

 

Svin

 

 

 

Avelssvin

-

 

0

F

0

F

0

F

 

-

 

65

D

Slaktsvin 25 kg och däröver

0

F

 

0

F

3

F

3

F

 

3

F

 

345

E

Smågrisar under 25 kg

-

 

0

F

2

F

1

F

 

0

F

 

337

D

 

 

 

 

Får

 

 

 

Tackor

2

F

 

1

F

0

F

2

E

 

1

F

 

3

E

Baggar och lamm

0

F

 

0

F

0

F

0

F

 

0

F

 

1

F

 

 

 

 

Hästar

0

F

 

0

F

0

E

1

E

 

0

E

 

0

E

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

Höns

-

 

1

E

1

E

0

F

 

0

F

 

0

F

Kycklingar av värphönsras

-

 

0

F

-

-

 

0

F

 

-