Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2007 och 2008. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2007 and 2008. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2007

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

70

 

 

72

 

 

51

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

3 703

 

 

3 925

 

 

2 399

 

 

2 519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

398 400

C

 

362 900

C

 

1 061 600

C

 

1 118 200

C

Intäkter djurskötsel

12 800

F

 

4 400

F

 

4 100

F

 

51 900

F

Intäkter direktersättningar

136 400

C

 

136 300

B

 

290 000

C

 

289 900

B

Övriga intäkter

86 700

E

 

128 500

E

 

203 400

E

 

253 800

E

Summa intäkter jordbruk

634 200

C

 

632 100

C

 

1 559 200

C

 

1 713 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

132 600

C

 

150 200

C

 

355 100

C

 

416 500

C

Kostnader djurskötsel

4 400

F

 

5 800

F

 

2 500

E

 

28 800

F

Arbetskostnad för anställda

7 000

F

 

9 100

E

 

24 600

E

 

50 900

E

Underhåll

46 900

C

 

51 100

C

 

91 400

C

 

129 100

C

Övriga driftskostnader

150 400

C

 

166 000

C

 

279 700

C

 

358 700

C

Summa driftskostnader

341 500

C

 

382 100

C

 

753 300

C

 

984 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

292 700

C

 

250 000

C

 

805 900

C

 

729 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

82 700

D

 

61 800

D

 

172 000

D

 

161 400

D

Arrendekostnader

23 600

E

 

28 500

D

 

99 000

D

 

116 800

D

Räntenetto

20 500

D

 

9 500

E

 

54 700

D

 

50 200

E

Summa övriga kostnader

126 900

D

 

99 800

D

 

325 800

D

 

328 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

165 900

D

 

150 200

D

 

480 100

D

 

401 400

D