Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2007 och 2008. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2007 and 2008. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2007

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

99

 

 

91

 

 

89

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR2008)

8 291

 

 

8 062

 

 

488

 

 

458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

65 100

D

 

162 000

F

 

261 100

D

 

184 700

E

Intäkter djurskötsel

193 300

C

 

238 100

D

 

1 362 100

C

 

1 322 500

D

Intäkter direktersättningar

266 800

C

 

178 200

D

 

166 000

C

 

136 100

C

Övriga intäkter

213 300

E

 

138 000

D

 

118 700

D

 

74 600

D

Summa intäkter jordbruk

738 400

C

 

716 200

D

 

1 907 900

C

 

1 717 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

61 800

C

 

93 500

E

 

148 400

C

 

157 500

D

Kostnader djurskötsel

73 300

D

 

79 100

E

 

746 900

D

 

758 900

D

Arbetskostnad för anställda

20 000

F

 

5 200

F

 

65 800

E

 

34 500

E

Underhåll

68 000

D

 

60 400

D

 

81 300

C

 

72 200

C

Övriga driftskostnader

199 900

C

 

200 300

D

 

333 600

C

 

330 600

C

Summa driftskostnader

423 100

C

 

438 600

C

 

1 376 100

C

 

1 353 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

315 300

D

 

277 600

E

 

531 800

D

 

364 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

118 900

C

 

121 100

E

 

211 300

C

 

156 500

D

Arrendekostnader

16 800

D

 

14 700

D

 

48 300

D

 

55 200

E

Räntenetto

30 500

E

 

-15 900

F

 

63 400

E

 

75 500

E

Summa övriga kostnader

166 300

C

 

119 900

E

 

323 000

C

 

287 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

149 000

E

 

157 700

E

 

208 800

E

 

77 000

F