Statens Jordbruksverk                                     38                                                     JO 40 SM 1001

 

 

 

 

 

 

 

Lovisa Forssell, SCB, tfn 019-17 66 67, lovisa.forssell@scb.se

Glenn Sahlberg SCB, tfn 019-17 60 66, glenn.sahlberg@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 19 februari 2010.

URN:NBN:SE:SCB-2010-JO40SM1001_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.