Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2008

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2008

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

95

 

74

 

 

28

 

29

 

 

45

 

51

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

3 925

 

2 519

 

 

413

 

1 221

 

 

788

 

1 312

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,2

D

0,4

D

 

0,8

D

1,0

B

 

0,8

C

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,0

F

0,0

E

 

0,1

F

0,2

E

 

0,2

E

0,2

E

Anställda

0,0

F

0,1

E

 

-

0,0

F

 

-

0,0

F

Summa AWU

0,3

D

0,6

D

 

0,9

C

1,2

C

 

0,9

C

1,2

C

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 221

C

1 694

C

 

2 451

C

2 695

B

 

2 244

C

2 841

B

Medbrukare och anhöriga

211

D

368

D

 

771

E

1 086

D

 

664

E

1 051

D

Regelbundet anställda

69

E

394

E

 

-

223

F

 

5

F

275

E

Tillfälligt anställda

24

F

80

E

 

5

F

114

F

 

3

F

36

E

Summa timmar i jordbruk

1 525

C

2 536

C

 

3 226

C

4 119

C

 

2 917

C

4 204

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

87

D

41

E

 

125

E

109

E

 

281

E

191

D

Anställda

2

F

11

F

 

-

-

 

-

15

F

Summa timmar i skogsbruk

90

D

53

E

 

125

E

109

E

 

281

E

206

D


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

112

 

108

 

128

 

 

90

 

 

66

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

369

 

 

1 570

 

3 059

 

1 096

 

 

8 062

 

 

458

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

C

 

0,8

B

1,0

B

0,9

B

 

0,5

D

 

0,7

D

Medbrukare och anhöriga

0,1

F

 

0,1

E

0,2

D

0,7

C

 

0,0

F

 

0,1

E

Anställda

-

 

-

0,0

F

0,9

D

 

0,0

F

 

0,0

F

Summa AWU

0,9

C

 

0,9

B

1,2

B

2,5

C

 

0,5

D

 

0,8

D

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 501

B

 

2 390

B

2 799

B

2 605

B

 

1 667

B

 

1 996

C

Medbrukare och anhöriga

577

E

 

663

D

1 107

C

2 129

C

 

448

D

 

618

E

Regelbundet anställda

5

F

 

4

F

241

E

2 185

D

 

19

F

 

159

E

Tillfälligt anställda

3

F

 

4

F

65

E

135

E

 

7

F

 

22

E

Summa timmar i jordbruk

3 086

C

 

3 060

B

4 212

B

7 054

B

 

2 141

C

 

2 794

C

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

238

D

 

223

D

146

D

72

E

 

250

E

 

69

E

Anställda

-

 

-

8

F

13

E

 

9

F

 

-

Summa timmar i skogsbruk

238

D

 

223

D

154

D

85

E

 

258

E

 

69

E