Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2008. Kronor per företag

10. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2008. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

95

 

74

 

 

28

 

29

 

 

45

 

51

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

3 925

 

2 519

 

 

413

 

1 221

 

 

788

 

1 312

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

493 900

C

1 317 800

D

 

275 400

D

570 900

D

 

384 200

D

479 000

D

Lager produkter

153 700

D

372 200

D

 

174 300

C

436 400

C

 

156 700

C

462 500

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

5 200

F

5 900

E

 

5 200

D

8 700

C

 

3 900

C

9 100

B

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

652 800

C

1 696 000

D

 

454 900

D

1 016 000

D

 

544 800

C

950 600

C

 

 

 

Stamdjur

34 700

E

54 800

E

 

193 700

C

419 900

C

 

148 800

C

440 100

B

Maskiner

432 800

C

1 135 400

C

 

345 900

D

763 600

D

 

338 100

C

756 500

C

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

3 503 700

C

6 521 600

C

 

2 233 600

C

3 174 700

D

 

1 200 300

C

2 225 400

D

Summa övriga tillgångar

3 971 200

C

7 711 700

C

 

2 773 200

C

4 358 300

D

 

1 687 200

C

3 422 000

C

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

4 624 000

C

9 407 700

C

 

3 228 100

C

5 374 200

D

 

2 232 100

B

4 372 600

C

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

Långfristiga skulder

612 100

D

1 750 400

D

 

362 000

E

1 259 400

D

 

122 300

E

691 000

D

Kortfristiga skulder

87 900

D

519 400

E

 

105 800

E

196 700

D

 

66 300

E

194 300

E

Summa skulder i jordbruket

700 000

D

2 269 800

D

 

467 800

E

1 456 200

D

 

188 600

D

885 300

D

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 623 500

D

1 918 000

E

 

826 000

E

1 878 100

E

 

3 912 000

D

3 800 200

D

Maskiner och inventarier

11 600

E

15 400

F

 

11 400

E

15 100

E

 

31 900

E

35 200

E

Övriga tillgångar

13 000

F

11 700

E

 

2 800

E

71 800

F

 

101 700

E

107 200

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 648 000

D

1 945 100

E

 

840 200

E

1 965 000

E

 

4 045 500

D

3 942 700

D

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

290 600

E

489 500

E

 

251 500

E

463 600

E

 

233 000

D

933 000

D


10. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

112

 

108

 

128

 

 

90

 

 

66

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

369

 

 

1 570

 

3 059

 

1 096

 

 

8 062

 

 

458

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

362 500

E

 

347 000

D

508 400

D

991 700

C

 

403 100

D

 

591 100

E

Lager produkter

184 900

D

 

171 400

B

455 700

B

1 290 300

C

 

258 100

C

 

410 300

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

9 200

D

 

6 100

C

11 500

B

32 900

C

 

100

F

 

-

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

556 700

D

 

524 600

C

975 600

C

2 314 900

C

 

661 300

C

 

1 001 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

158 100

D

 

164 200

C

421 400

B

1 327 000

C

 

133 000

C

 

169 100

D

Maskiner

392 000

D

 

359 100

C

812 400

C

1 763 800

C

 

498 000

C

 

475 200

D

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

915 200

D

 

1 380 800

C

2 344 700

C

6 289 200

C

 

2 426 300

D

 

4 042 500

D

Summa övriga tillgångar

1 465 200

D

 

1 904 200

C

3 578 500

C

9 380 100

C

 

3 057 400

D

 

4 686 800

D

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

2 021 900

D

 

2 428 800

C

4 554 100

C

11 695 000

C

 

3 718 600

C

 

5 688 100

C

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

Långfristiga skulder

160 600

E

 

200 800

D

873 300

D

5 085 200

C

 

509 800

D

 

1 953 400

E

Kortsiktiga skulder

81 400

E

 

82 400

D

212 100

D

1 130 300

D

 

79 800

D

 

354 800

D

Summa skulder i jordbruket

242 000

E

 

283 200

D

1 085 400

C

6 215 500

C

 

589 600

D

 

2 308 100

D

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

3 514 900

D

 

2 934 600

C

2 890 700

D

3 270 400

D

 

3 093 100

D

 

1 560 300

E

Maskiner och inventarier

23 000

F

 

23 200

E

27 700

E

29 800

E

 

47 600

E

 

8 300

E

Övriga tillgångar

42 100

D

 

53 900

D

83 300

E

49 100

E

 

125 100

F

 

15 700

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 580 000

D

 

3 011 700

C

3 001 700

D

3 349 400

D

 

3 265 700

D

 

1 584 300

E

Summa skulder i skogsbruket

359 800

E

 

282 600

D

671 000

D

1 649 400

D

 

657 300

D

 

536 200

E