Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord och skogsbruk 2008. Kronor per företag

11. Investments in agriculture and forestry 2008. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

95

 

74

 

 

28

 

29

 

 

45

 

51

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

3 925

 

2 519

 

 

413

 

1 221

 

 

788

 

1 312

 

 

 

 

Maskiner

85 200

E

341 000

D

 

104 800

E

257 100

E

 

69 100

E

145 300

E

Byggnader och byggnadsinventarier

58 300

E

97 900

E

 

16 900

E

152 000

F

 

13 100

E

61 300

E

Markinventarier och markanläggningar

3 000

F

5 800

F

 

400

F

3 900

F

 

300

F

1 200

F

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

146 600

E

444 700

D

 

122 200

E

412 900

E

 

82 500

E

207 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

5 400

F

100

F

 

3 100

F

1 800

F

 

17 000

F

5 200

E


11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

112

 

108

 

128

 

 

90

 

 

66

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

369

 

 

1 570

 

3 059

 

1 096

 

 

8 062

 

 

458

 

 

 

 

 

Maskiner

93 300

E

 

87 300

D

195 100

D

604 600

D

 

84 900

E

 

146 000

E

Byggnader och byggnadsinventarier

71 400

E

 

34 600

E

98 400

E

1 046 900

D

 

85 800

E

 

121 900

F

Markinventarier och markanläggningar

-

 

200

F

1 800

F

20 600

E

 

4 500

F

 

5 100

F

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

164 700

E

 

122 100

D

295 300

D

1 672 000

D

 

175 200

D

 

272 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

1 300

F

 

7 700

F

3 300

E

7 500

F

 

1 400

E

 

200

F