Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket 2008. Kronor per företag

12. Receipts in agriculture 2008. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

38

 

32

 

 

34

 

 

38

 

45

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2007)

1 924

 

1 058

 

 

1 285

 

 

574

 

1 319

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

411 200

C

917 500

C

 

179 700

C

 

14 300

E

64 400

E

 

15 900

E

Oljeväxter

38 000

E

104 400

D

 

44 900

E

 

0

F

3 600

F

 

300

F

Vall- och rotfruktsfröer

7 000

F

18 800

F

 

5 300

F

 

-

-

 

-

Matpotatis

-

5 900

F

 

70 400

E

 

200

F

-

 

100

F

Fabrikspotatis

-

-

 

17 700

F

 

-

-

 

-

Sockerbetor

-

6 100

F

 

67 700

D

 

-

8 400

F

 

-

Grovfoder och bete

11 200

E

9 700

F

 

4 200

E

 

10 500

E

2 200

G

 

19 100

E

Övrig växtodling

3 000

E

22 800

E

 

54 700

F

 

300

G

3 100

F

 

800

F

Summa intäkter växtodling

470 400

C

1 085 200

C

 

444 600

D

 

25 200

E

81 700

E

 

36 200

D

därav naturauttag

-

-

 

0

F

 

0

F

-

 

0

F

därav lagerförändring

-17 100

F

-96 600

E

 

-3 900

G

 

5 600

F

-2 000

G

 

12 000

E

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

Nötkreatur

12 000

F

68 900

F

 

33 600

E

 

109 200

D

317 500

C

 

123 600

C

Mjölk

-

-

 

-

 

496 100

C

1 267 700

C

 

587 400

C

Svin

-

3 400

G

 

15 800

F

 

800

F

500

G

 

-

Fjäderfä och ägg

-

-

 

0

F

 

0

F

-

 

100

F

Övrig djurskötsel

1 500

F

1 700

F

 

4 000

F

 

3 600

G

400

G

 

500

E

Summa intäkter djurskötsel

13 500

F

73 900

F

 

53 300

E

 

609 700

C

1 586 200

C

 

711 600

C

därav naturauttag

-

-

 

0

F

 

200

F

400

F

 

200

E

därav lagerförändring

-100

G

-2 600

G

 

-7 100

F

 

32 900

E

130 400

E

 

53 000

E

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

99 500

D

335 600

E

 

143 100

E

 

31 400

E

150 200

E

 

59 400

E

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

Gårdsstöd

167 600

C

360 200

C

 

123 600

C

 

105 400

C

229 700

C

 

112 000

B

Djurbidrag

1 200

F

6 500

F

 

4 200

E

 

2 700

E

9 400

E

 

2 600

E

Miljöstöd

22 900

E

61 200

E

 

20 200

E

 

29 600

E

59 200

D

 

38 000

D

Övriga bidrag

3 200

C

6 400

D

 

16 900

D

 

11 000

D

24 700

E

 

29 600

D

Summa direktersättningar/bidrag

195 000

C

434 300

C

 

164 900

C

 

148 700

C

322 900

C

 

182 200

B

 

 

 

 

Summa intäkter

778 400

C

1 929 000

C

 

805 900

C

 

815 000

C

2 141 100

C

 

989 400

B


12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Antal företag i urvalet

73

 

35

 

41

 

 

65

 

 

63

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

517

 

 

1 157

 

 

1 183

 

 

748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

32 200

E

 

-400

G

3 900

G

 

72 000

E

 

13 100

E

 

206 200

D

Oljeväxter

3 600

F

 

-

-

 

8 300

E

 

2 100

F

 

30 900

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

-

-

 

-

 

-

 

1 400

F

Matpotatis

0

F

 

10 600

F

0

F

 

14 600

F

 

400

F

 

62 000

E

Fabrikspotatis

-

 

-

-

 

-

 

-

 

5 300

F

Sockerbetor

-

 

-

-

 

-

 

-

 

17 900

E

Grovfoder och bete

48 700

E

 

33 100

D

67 300

E

 

96 200

E

 

18 200

F

 

40 100

E

Övrig växtodling

4 300

F

 

100

G

2 700

F

 

2 200

G

 

2 100

G

 

29 700

E

Summa intäkter växtodling

88 800

E

 

43 500

E

73 900

D

 

193 300

E

 

35 900

E

 

393 600

D

därav naturauttag

0

F

 

100

F

0

F

 

-

 

0

F

 

0

F

därav lagerförändring

41 900

E

 

31 400

E

64 900

E

 

80 900

E

 

12 800

F

 

24 700

F

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

Nötkreatur

341 800

C

 

96 200

C

264 700

C

 

836 300

C

 

387 900

C

 

409 400

E

Mjölk

1 437 100

C

 

479 400

C

1 283 800

C

 

4 148 400

C

 

1 300

F

 

148 400

E

Svin

-

 

0

F

-

 

17 100

F

 

27 300

F

 

752 300

D

Fjäderfä och ägg

100

F

 

-

-

 

-

 

0

F

 

39 800

F

Övrig djurskötsel

-2 000

G

 

800

F

900

G

 

8 300

E

 

7 900

F

 

11 600

E

Summa intäkter djurskötsel

1 777 000

C

 

576 400

C

1 549 400

C

 

5 010 200

C

 

424 300

D

 

1 361 500

C

därav naturauttag

100

F

 

300

F

0

F

 

100

F

 

-

 

0

F

därav lagerförändring

181 400

E

 

48 300

D

171 400

D

 

498 600

C

 

11 800

F

 

90 300

E

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

118 400

D

 

17 600

E

141 400

E

 

269 100

D

 

189 500

E

 

262 200

D

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

Gårdsstöd

245 400

C

 

104 800

C

212 800

B

 

588 200

C

 

225 300

C

 

286 700

C

Djurbidrag

9 500

D

 

3 300

E

4 700

E

 

12 900

E

 

45 700

D

 

49 200

E

Miljöstöd

122 800

D

 

87 400

C

151 700

C

 

241 500

D

 

142 100

D

 

96 700

D

Övriga bidrag

72 500

D

 

205 400

E

555 700

E

 

362 700

E

 

60 600

D

 

32 700

E

Summa direktersättningar/bidrag

450 200

C

 

401 000

D

925 000

D

 

1 205 300

D

 

473 700

C

 

465 300

D

 

 

 

 

 

Summa intäkter

2 434 400

B

 

1 038 500

C

2 689 700

C

 

6 677 800

C

 

1 123 400

C

 

2 482 500

C