Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket 2008. Kronor per företag

13. Costs and results in agriculture 2008. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

38

 

32

 

 

34

 

 

38

 

45

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 058

 

 

1 285

 

 

574

 

1 319

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

3 100

E

12 300

F

 

24 100

E

 

145 200

C

382 900

C

 

188 100

C

Handelsgödsel

92 900

C

209 900

C

 

62 600

C

 

26 200

D

61 100

D

 

30 400

D

Bekämpningsmedel

28 400

D

81 700

D

 

28 500

D

 

2 300

E

14 700

E

 

3 200

D

Driv- och smörjmedel

76 400

C

180 000

C

 

55 100

D

 

30 600

D

90 400

C

 

36 000

C

Utsäde

45 400

D

86 900

C

 

44 400

D

 

10 200

D

33 400

D

 

14 000

C

Summa förnödenheter

246 300

C

570 700

C

 

214 700

C

 

214 500

C

582 600

C

 

271 700

C

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

16 700

D

34 300

D

 

16 200

E

 

11 600

D

27 100

D

 

13 400

D

Maskiner

49 800

D

94 100

C

 

42 400

D

 

41 800

D

93 400

C

 

51 100

C

Summa underhåll

66 600

C

128 400

C

 

58 600

D

 

53 400

C

120 600

C

 

64 500

C

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

El

13 100

D

34 900

D

 

19 100

D

 

23 000

C

46 800

C

 

26 100

C

Försäkringar

22 200

C

26 200

C

 

18 500

D

 

18 300

C

34 200

C

 

22 600

B

Personbil

12 500

E

18 100

E

 

9 300

E

 

5 400

E

12 200

E

 

7 300

E

Diverse kostnader växtodling

16 800

D

28 800

D

 

38 500

E

 

16 800

E

30 700

E

 

22 400

D

Diverse kostnader djurskötsel

3 200

E

5 700

E

 

5 700

E

 

36 700

D

77 500

D

 

37 300

C

Allmänna omkostnader

82 000

D

158 000

D

 

79 600

C

 

95 900

C

226 200

C

 

126 300

C

Summa driftskostnader

149 800

C

271 700

D

 

170 800

C

 

196 200

C

427 600

C

 

242 100

C

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

462 600

C

970 700

C

 

444 100

C

 

464 100

C

1 130 800

B

 

578 300

C

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

18 600

F

42 600

E

 

7 300

F

 

5 500

F

101 900

E

 

5 300

E

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

481 200

C

1 013 300

C

 

451 400

C

 

469 500

C

1 232 700

C

 

583 600

C

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

297 200

C

915 600

C

 

354 400

D

 

345 500

D

908 400

C

 

405 800

C

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

20 200

E

37 400

D

 

19 900

E

 

15 400

D

74 700

E

 

31 400

E

Markinventarier och markanl.

1 000

F

2 300

F

 

1 000

E

 

600

E

2 700

E

 

1 000

E

Maskiner

54 800

D

134 600

D

 

48 000

D

 

40 400

D

133 300

D

 

54 300

C

Summa avskrivningar till nukostnad

76 000

D

174 400

D

 

68 900

D

 

56 400

C

210 600

D

 

86 700

D

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

221 200

D

741 300

D

 

285 600

E

 

289 100

D

697 800

C

 

319 100

C

 

 

 

 

Arrendekostnader

36 200

E

149 200

D

 

28 900

E

 

21 700

E

35 400

D

 

9 700

D

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

185 000

D

592 000

D

 

256 700

E

 

267 400

D

662 300

C

 

309 400

C

 

 

 

 

Räntenetto

5 400

G

51 400

E

 

13 900

E

 

-2 200

G

36 000

E

 

-700

G

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

179 600

D

540 600

D

 

242 800

E

 

269 600

D

626 300

C

 

310 100

C


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

73

 

35

 

41

 

 

65

 

 

63

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

517

 

 

1 157

 

 

1 183

 

 

748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

475 900

C

 

168 900

C

460 000

C

 

1 355 500

C

 

120 300

E

 

537 100

D

Handelsgödsel

60 700

C

 

11 100

E

46 200

D

 

165 800

C

 

42 500

D

 

126 700

C

Bekämpningsmedel

8 100

D

 

600

E

2 500

E

 

20 500

D

 

5 400

E

 

43 500

D

Driv- och smörjmedel

102 800

C

 

38 600

D

103 600

C

 

259 700

C

 

86 100

C

 

157 000

C

Utsäde

26 400

C

 

17 700

D

30 100

D

 

77 200

D

 

22 300

D

 

75 200

C

Summa förnödenheter

674 000

C

 

236 900

C

642 400

C

 

1 878 700

C

 

276 600

D

 

939 600

C

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

37 300

D

 

13 500

D

30 100

D

 

126 100

D

 

28 700

D

 

76 200

E

Maskiner

108 200

C

 

41 500

D

97 400

D

 

249 500

C

 

61 600

C

 

109 300

C

Summa underhåll

145 500

C

 

55 000

D

127 500

D

 

375 600

D

 

90 300

C

 

185 400

D

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

El

56 500

C

 

36 000

C

65 400

C

 

150 600

C

 

36 300

E

 

64 400

C

Försäkringar

39 800

B

 

22 200

C

37 400

C

 

76 100

C

 

29 600

C

 

44 600

C

Personbil

11 900

D

 

12 900

E

20 400

D

 

27 800

D

 

23 500

D

 

21 600

D

Diverse kostnader växtodling

45 300

D

 

18 700

D

55 600

D

 

113 800

D

 

45 800

E

 

56 100

E

Diverse kostnader djurskötsel

95 000

D

 

43 200

D

87 900

D

 

222 300

D

 

42 900

D

 

109 100

E

Allmänna omkostnader

252 300

C

 

109 400

D

307 500

C

 

799 500

D

 

122 300

C

 

253 500

D

Summa driftskostnader

500 700

B

 

242 400

C

574 100

C

 

1 390 000

D

 

300 400

C

 

549 300

C

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

1 320 200

B

 

534 300

C

1 344 000

B

 

3 644 400

C

 

667 300

C

 

1 674 300

C

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

103 600

D

 

2 900

F

97 200

E

 

553 700

D

 

13 900

E

 

90 200

E

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 423 800

B

 

537 200

C

1 441 200

C

 

4 198 100

C

 

681 200

C

 

1 764 500

C

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

1 010 600

C

 

501 300

D

1 248 500

D

 

2 479 800

C

 

442 300

D

 

718 000

D

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

121 400

D

 

29 000

D

111 300

E

 

370 000

D

 

56 100

D

 

176 300

E

Markinventarier och markanl.

3 700

D

 

300

F

4 400

E

 

14 600

E

 

1 700

E

 

7 400

E

Maskiner

136 900

C

 

58 700

D

140 500

C

 

245 300

C

 

96 600

D

 

122 100

D

Summa avskrivningar till nukostnad

262 000

C

 

88 000

D

256 200

D

 

629 900

C

 

154 400

C

 

305 800

D

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

748 500

C

 

413 300

D

992 200

D

 

1 849 900

C

 

287 900

D

 

412 300

E

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

53 300

D

 

2 200

E

37 500

E

 

221 000

D

 

43 900

D

 

135 200

D

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

695 300

C

 

411 100

D

954 800

D

 

1 628 800

D

 

244 000

D

 

277 000

E

 

 

 

 

 

Räntenetto

52 100

E

 

-10 300

E

23 200

E

 

234 700

D

 

13 500

F

 

131 500

E

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

643 100

C

 

421 500

D

931 600

D

 

1 394 200

D

 

230 500

D

 

145 600

F