Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2008. Kronor per företag

14. Receipts, costs and results in forestry 2008. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

38

 

32

 

 

34

 

 

38

 

45

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 058

 

 

1 285

 

 

574

 

1 319

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

0

E

0

E

 

0

E

 

0

E

0

D

 

100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

28 700

E

19 100

F

 

600

F

 

19 700

F

86 400

E

 

38 200

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

12 100

E

3 500

E

 

3 400

F

 

20 600

E

20 700

E

 

27 200

E

Övriga intäkter skogen

10 200

E

3 000

F

 

1 400

F

 

4 100

E

2 600

E

 

9 600

E

Summa intäkter skogen

51 000

E

25 500

E

 

5 400

F

 

44 300

E

109 700

E

 

75 000

E

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

6 200

F

4 300

F

 

500

F

 

2 200

E

8 700

E

 

8 400

E

Övriga kostnader skogen

1 700

F

400

F

 

100

F

 

200

E

1 200

E

 

2 800

E

Summa kostnader skogen

7 800

F

4 800

F

 

600

F

 

2 400

E

9 800

E

 

11 200

E

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

43 100

E

20 800

F

 

4 700

F

 

41 900

E

99 800

E

 

63 800

E

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

12 400

F

5 400

F

 

1 100

F

 

-

4 100

E

 

100

F

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

30 700

E

15 400

F

 

3 600

F

 

41 900

E

95 700

E

 

63 700

E

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

3 100

E

300

E

 

1 300

F

 

1 600

F

2 400

E

 

2 600

E

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före ränte-netto i skogen

27 600

E

15 100

F

 

2 400

F

 

40 300

E

93 300

E

 

61 200

E

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

10 900

F

11 000

E

 

3 300

F

 

7 100

F

39 700

E

 

2 700

G

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

16 800

F

4 100

G

 

-900

G

 

33 200

E

53 600

F

 

58 400

E


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Antal företag i urvalet

73

 

35

 

41

 

 

65

 

 

63

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

517

 

 

1 157

 

 

1 183

 

 

748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

100

D

 

200

D

100

D

 

100

D

 

100

D

 

100

E

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

78 100

E

 

77 800

E

76 300

E

 

54 200

E

 

42 500

E

 

155 300

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

41 500

D

 

49 600

F

18 400

E

 

17 000

E

 

54 100

E

 

22 000

E

Övriga intäkter skogen

15 800

E

 

4 900

E

4 200

E

 

6 700

E

 

6 600

E

 

11 200

E

Summa intäkter skogen

135 400

D

 

132 300

E

98 900

D

 

77 900

E

 

103 200

E

 

188 600

E

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

26 400

E

 

11 400

E

34 200

F

 

29 900

E

 

19 200

E

 

35 900

F

Övriga kostnader skogen

1 000

E

 

3 400

F

10 300

F

 

4 600

E

 

5 000

E

 

2 400

E

Summa kostnader skogen

27 500

E

 

14 800

E

44 500

F

 

34 500

E

 

24 200

E

 

38 300

E

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

107 900

E

 

117 500

E

54 400

F

 

43 300

E

 

79 000

E

 

150 200

E

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

5 600

F

 

-

8 300

F

 

11 300

E

 

9 400

F

 

10 800

F

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

102 300

E

 

117 500

E

46 100

F

 

32 100

E

 

69 600

E

 

139 400

E

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 000

E

 

1 700

E

7 300

F

 

3 800

F

 

3 500

E

 

1 500

E

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

100 300

E

 

115 800

E

38 700

G

 

28 200

E

 

66 100

E

 

137 900

E

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

34 400

E

 

5 600

F

37 600

E

 

65 200

E

 

31 600

E

 

46 600

E

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

65 900

E

 

110 200

E

1 100

G

 

-36 900

F

 

34 500

F

 

91 300

E