Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Markanvändning 2008. Hektar per företag

15. Use of arable land 2008. Hectares per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

38

 

32

 

 

34

 

 

38

 

45

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 058

 

 

1 285

 

 

574

 

1 319

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

53

B

112

C

 

23

C

 

10

D

26

D

 

11

D

Oljeväxter

4

E

12

D

 

3

E

 

0

F

1

E

 

0

F

Baljväxter

0

F

3

E

 

0

F

 

0

F

1

E

 

0

F

Sockerbetor

-

0

F

 

4

D

 

-

0

F

 

-

Potatis

-

0

F

 

2

E

 

-

-

 

-

Slåtter- och betesvall

5

E

15

E

 

6

E

 

21

C

40

C

 

24

C

Frövall

1

F

2

F

 

1

F

 

-

-

 

-

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

1

F

 

0

F

 

-

0

F

 

-

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

2

E

2

E

 

1

E

 

1

E

2

E

 

1

E

Träda

8

E

9

E

 

3

E

 

0

F

2

E

 

0

E

Summa åker under eget bruk

74

C

157

C

 

43

C

 

33

C

71

C

 

37

C

 

 

 

 

Betesmark, ha

3

E

10

E

 

3

E

 

8

D

13

D

 

11

D

 

 

 

 

Skogsmark, ha

43

E

24

E

 

13

E

 

29

E

48

D

 

56

D


15. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

73

 

35

 

41

 

 

65

 

 

63

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

517

 

 

1 157

 

 

1 183

 

 

748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

20

D

 

8

D

18

D

 

52

C

 

12

D

 

64

C

Oljeväxter

1

E

 

-

-

 

2

F

 

0

F

 

3

E

Baljväxter

1

E

 

-

0

F

 

5

E

 

1

E

 

3

E

Sockerbetor

-

 

-

-

 

-

 

-

 

1

E

Potatis

-

 

0

F

-

 

0

F

 

0

F

 

1

E

Slåtter- och betesvall

52

C

 

39

C

71

B

 

113

C

 

55

C

 

34

D

Frövall

-

 

-

-

 

-

 

-

 

0

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

 

-

-

 

-

 

0

F

 

0

F

Andra växtslag (inkl. trädgårds­växter)

1

E

 

0

F

2

E

 

2

E

 

1

E

 

2

E

Träda

1

E

 

1

E

1

E

 

3

E

 

1

E

 

2

E

Summa åker under eget bruk

76

C

 

48

C

92

C

 

178

C

 

71

C

 

111

C

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

36

E

 

3

F

3

E

 

35

D

 

35

D

 

17

E

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

60

D

 

164

D

142

D

 

91

D

 

75

D

 

61

E