Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Medelantal djur per företag 2008

16. Average number of livestock 2008

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

38

 

32

 

 

34

 

 

38

 

45

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 058

 

 

1 285

 

 

574

 

1 319

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

-

-

 

-

 

19

C

44

C

 

22

B

Kor för uppfödning av kalvar

1

F

5

E

 

2

F

 

0

F

1

F

 

0

F

Övriga nöt 1 år och däröver

2

F

6

E

 

3

E

 

14

C

34

C

 

13

C

Kalvar under 1 år

2

E

9

E

 

4

E

 

11

C

30

C

 

13

C

 

 

 

 

Svin

 

 

 

Avelssvin

0

F

-

 

0

F

 

0

F

0

F

 

-

Slaktsvin 25 kg och däröver

-

5

F

 

9

F

 

0

F

1

F

 

-

Smågrisar under 25 kg

-

1

F

 

12

F

 

1

F

0

F

 

-

 

 

 

 

Får

 

 

 

Tackor

4

F

2

F

 

3

E

 

0

F

1

E

 

0

F

Baggar och lamm

3

F

1

F

 

1

F

 

0

F

0

F

 

0

F

 

 

 

 

Hästar

0

F

0

E

 

0

F

 

0

F

0

E

 

0

F

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

Höns

-

-

 

1

F

 

1

F

-

 

2

E

Kycklingar av värphönsras

-

-

 

-

 

-

-

 

-


16. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

73

 

35

 

41

 

 

65

 

 

63

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

517

 

 

1 157

 

 

1 183

 

 

748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslags­kor)

50

B

 

18

C

43

C

 

139

C

 

0

F

 

5

E

Kor för uppfödning av kalvar

1

F

 

1

F

0

 

2

F

 

35

C

 

14

E

Övriga nöt 1 år och däröver

38

C

 

12

C

27

C

 

81

C

 

37

D

 

37

E

Kalvar under 1 år

33

B

 

12

C

28

C

 

81

C

 

46

C

 

46

E

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

Avelssvin

-

 

-

-

 

0

F

 

-

 

25

E

Slaktsvin 25 kg och däröver

-

 

0

F

-

 

15

F

 

20

F

 

357

E

Smågrisar under 25 kg

-

 

0

F

-

 

7

F

 

3

F

 

538

E

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

Tackor

8

F

 

0

F

1

F

 

4

F

 

10

F

 

1

F

Baggar och lamm

5

F

 

0

F

0

F

 

2

F

 

8

E

 

0

F

 

 

 

 

 

Hästar

1

F

 

0

F

0

F

 

1

E

 

0

E

 

0

F

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

Höns

1

E

 

-

-

 

-

 

1

F

 

177

F

Kycklingar av värphönsras

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-