Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2008

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2008

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

38

 

32

 

 

34

 

 

38

 

45

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 058

 

 

1 285

 

 

574

 

1 319

 

 

816

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

F

0,5

D

 

0,2

E

 

0,8

C

0,9

B

 

0,8

C

Medbrukare och anhöriga

-

-

 

0,0

F

 

0,1

E

0,2

E

 

0,1

E

Anställda

-

-

 

-

 

-

0,2

E

 

-

Summa AWU

0,1

F

0,5

D

 

0,3

E

 

0,9

C

1,4

C

 

0,9

C

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 100

C

1 700

C

 

1 200

C

 

2 400

C

2 700

B

 

2 600

B

Medbrukare och anhöriga

200

E

300

E

 

300

E

 

700

E

1 100

D

 

800

D

Regelbundet anställda

100

F

200

E

 

0

F

 

100

F

700

E

 

0

F

Tillfälligt anställda

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

100

E

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 400

C

2 200

C

 

1 500

D

 

3 200

B

4 500

B

 

3 400

B

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

119

D

46

E

 

19

F

 

80

E

78

E

 

260

E

Anställda

19

F

3

F

 

6

F

 

-

7

F

 

0

F

Summa timmar i skogsbruk

138

E

49

E

 

25

F

 

80

E

85

E

 

261

E


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

73

 

35

 

41

 

 

65

 

 

63

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

517

 

 

1 157

 

 

1 183

 

 

748

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

B

 

0,9

C

0,9

C

 

0,9

B

 

0,6

C

 

0,7

C

Medbrukare och anhöriga

0,4

D

 

0,1

E

0,4

E

 

0,9

D

 

0,1

E

 

0,3

E

Anställda

0,2

E

 

-

0,1

E

 

1,3

D

 

0,0

F

 

0,1

E

Summa AWU

1,5

C

 

1,0

C

1,4

C

 

3,0

C

 

0,8

C

 

1,1

C

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 700

B

 

2 700

C

2 700

B

 

2 600

B

 

1 900

B

 

2 200

B

Medbrukare och anhöriga

1 600

C

 

800

D

1 600

D

 

2 500

D

 

700

D

 

1 100

D

Regelbundet anställda

600

D

 

0

F

500

E

 

3 000

D

 

100

E

 

500

E

Tillfälligt anställda

0

E

 

0

F

100

E

 

300

E

 

0

E

 

0

E

Summa timmar i jordbruk

4 900

B

 

3 500

C

4 900

B

 

8 400

C

 

2 700

C

 

3 800

C

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

146

D

 

242

E

65

E

 

117

F

 

104

D

 

81

E

Anställda

16

F

 

-

1

F

 

32

E

 

31

F

 

9

F

Summa timmar i skogsbruk

162

D

 

242

E

66

E

 

149

E

 

135

E

 

90

E