Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2007 och 2008. Genomsnitt per företag

1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2007 and 2008. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2007

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

70

 

 

95

 

51

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR2008)

3 703

 

 

3 925

 

 

2 399

 

 

2 519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

398 400

C

 

357 700

C

 

1 061 600

C

 

1 111 700

C

Intäkter djurskötsel

12 800

F

 

92 400

E

 

4 100

F

 

234 900

E

Intäkter direktersättningar

136 400

C

 

175 200

B

 

290 000

C

 

381 900

C

Övriga intäkter

86 700

E

 

112 300

D

 

203 400

E

 

247 300

D

Summa intäkter

634 200

C

 

737 500

C

 

1 559 200

C

 

1 975 800

C

 

 

 

 

Kostnader växtodling

132 600

C

 

157 400

C

 

355 100

C

 

422 600

C

Kostnader djurskötsel

4 400

F

 

42 200

E

 

2 500

E

 

119 300

E

Arbetskostnad för anställda

7 000

F

 

12 000

E

 

24 600

E

 

89 200

E

Underhåll

46 900

C

 

60 000

C

 

91 400

C

 

152 600

C

Övriga driftskostnader

150 400

C

 

174 300

B

 

279 700

C

 

401 200

C

Summa driftskostnader

341 500

C

 

445 900

C

 

753 300

C

 

1 184 900

C

 

 

 

 

Bruttoresultat

292 700

C

 

291 700

C

 

805 900

C

 

790 900

C

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

82 700

D

 

79 500

C

 

172 000

D

 

178 200

D

Arrendekostnader

23 600

E

 

27 300

D

 

99 000

D

 

128 000

D

Räntenetto

20 500

D

 

15 000

E

 

54 700

D

 

58 400

E

Summa övriga kostnader

126 900

D

 

121 800

C

 

325 800

D

 

364 600

C

 

 

 

 

Nettoresultat

165 900

D

 

169 900

D

 

480 100

D

 

426 300

D