Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2008. Kronor per företag

18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2008. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

38

 

32

 

 

34

 

 

38

 

45

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 058

 

 

1 285

 

 

574

 

1 319

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

546 600

D

908 700

D

 

463 900

D

 

377 500

D

624 800

D

 

463 600

C

Lager produkter

196 300

D

444 000

D

 

90 300

E

 

215 700

C

579 200

C

 

237 100

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

-

5 100

F

 

-

 

4 500

C

11 100

C

 

5 700

C

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

742 900

D

1 357 900

D

 

554 200

D

 

597 600

C

1 215 000

C

 

706 500

C

 

 

 

 

Stamdjur

8 200

E

35 300

E

 

17 000

E

 

204 800

C

538 700

C

 

255 700

C

Maskiner

521 300

D

1 289 200

D

 

403 200

D

 

359 000

D

1 152 000

D

 

439 900

C

Marknadsvärde på jordbruksfas­tighet

4 425 200

C

5 122 000

D

 

3 480 300

D

 

1 619 100

C

3 910 900

D

 

1 691 600

C

Summa övriga tillgångar

4 954 700

C

6 446 500

D

 

3 900 500

D

 

2 182 800

C

5 601 600

C

 

2 387 200

C

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

5 697 600

C

7 804 400

D

 

4 454 700

C

 

2 780 400

C

6 816 600

C

 

3 093 700

C

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

Långfristiga skulder

673 600

E

1 513 600

D

 

560 100

D

 

256 600

D

1 535 400

D

 

425 900

E

Kortfristiga skulder

131 800

D

435 600

D

 

69 500

D

 

92 200

E

317 100

D

 

107 200

D

Summa skulder i jordbruket

805 400

E

1 949 200

D

 

629 600

D

 

348 800

D

1 852 500

D

 

533 100

E

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 913 100

E

1 359 400

E

 

611 500

E

 

2 197 000

E

2 746 100

D

 

2 913 700

D

Maskiner och inventarier

28 100

E

2 800

E

 

11 400

F

 

14 400

F

21 700

E

 

23 000

E

Övriga tillgångar

33 900

F

24 300

E

 

9 800

F

 

36 400

E

40 400

F

 

65 700

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 975 100

E

1 386 500

E

 

632 800

E

 

2 247 900

E

2 808 300

D

 

3 002 500

D

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

450 500

E

305 800

E

 

139 100

E

 

244 700

E

860 500

D

 

295 400

D


18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

73

 

35

 

41

 

 

65

 

 

63

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

517

 

 

1 157

 

 

1 183

 

 

748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

776 300

D

 

477 600

D

560 700

D

 

1 340 000

D

 

472 800

D

 

856 100

D

Lager produkter

700 300

C

 

233 000

C

570 100

C

 

1 767 100

C

 

490 500

C

 

871 600

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

13 500

C

 

12 200

C

28 800

C

 

43 700

C

 

100

F

 

2 800

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

1 490 000

C

 

722 900

D

1 159 700

C

 

3 150 800

C

 

963 400

C

 

1 730 600

C

 

 

 

 

 

Stamdjur

642 100

C

 

194 500

C

540 800

C

 

1 786 600

C

 

252 100

C

 

229 200

D

Maskiner

1 068 400

C

 

536 500

D

1 267 100

C

 

2 046 800

C

 

838 700

C

 

1 090 500

D

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

3 080 800

D

 

1 142 900

D

1 989 500

D

 

7 208 300

D

 

2 903 900

C

 

6 778 500

D

Summa övriga tillgångar

4 791 200

C

 

1 873 900

C

3 797 400

D

 

11 041 700

C

 

3 994 800

C

 

8 098 200

D

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

6 281 300

C

 

2 596 700

C

4 957 200

C

 

14 192 500

C

 

4 958 200

C

 

9 828 700

C

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 855 600

D

 

222 500

E

1 348 600

E

 

6 689 400

D

 

1 043 800

D

 

3 446 300

D

Kortfristiga skulder

407 500

D

 

124 600

E

395 300

D

 

1 258 900

D

 

196 000

D

 

723 600

D

Summa skulder i jordbruket

2 263 200

D

 

347 100

E

1 743 900

D

 

7 948 300

D

 

1 239 700

D

 

4 169 900

D

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

3 105 400

D

 

3 808 000

D

3 089 400

D

 

4 775 500

D

 

3 759 300

D

 

3 938 900

E

Maskiner och inventarier

18 200

E

 

15 200

E

65 800

F

 

34 400

F

 

31 700

E

 

13 200

E

Övriga tillgångar

82 100

E

 

50 100

E

30 400

E

 

38 000

E

 

119 700

E

 

17 900

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 205 800

D

 

3 873 300

D

3 185 600

D

 

4 847 900

D

 

3 910 700

D

 

3 970 100

E

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

975 700

D

 

277 800

D

794 000

E

 

2 435 100

E

 

970 400

D

 

1 053 800

E