Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2008. Kronor per företag

19. Investments in agriculture and forestry 2008. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

38

 

32

 

 

34

 

 

38

 

45

 

 

56

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 058

 

 

1 285

 

 

574

 

1 319

 

 

816

 

 

 

 

 

Maskiner

86 800

E

534 200

E

 

84 800

E

 

75 500

E

266 500

D

 

109 900

D

Byggnader och byggnadsinventarier

32 500

E

73 300

E

 

67 800

F

 

14 700

E

268 900

E

 

108 300

F

Markinventarier och markanlägg­ningar

5 000

F

7 100

F

 

100

F

 

300

F

1 900

F

 

1 700

F

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

124 300

E

614 600

E

 

152 700

E

 

90 500

E

537 300

E

 

219 900

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

14 600

F

-

 

-

 

11 700

F

2 100

F

 

6 000

F


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

73

 

35

 

41

 

 

65

 

 

63

 

 

55

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

517

 

 

1 157

 

 

1 183

 

 

748

 

 

 

 

 

 

Maskiner

255 300

D

 

134 300

E

375 100

D

 

734 400

D

 

143 700

D

 

299 400

D

Byggnader och byggnadsinven­tarier

465 400

E

 

114 000

E

449 300

E

 

1 115 100

D

 

120 800

E

 

763 400

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

2 300

F

 

-

200

F

 

39 200

E

 

-           

 

26 200

F

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

722 900

E

 

248 300

E

824 600

E

 

1 888 700

D

 

264 400

D

 

1 089 000

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

2 600

F

 

2 100

F

500

F

 

60 400

F

 

16 600

F

 

5 800

F