Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Intäkter i trädgårdsföretag 2008. Kronor per företag

20. Receipts in horticulture holdings 2008. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

21

 

529

 

Antal företag i populationen

 

 

Intäkter trädgårdsväxter, växt-
hus

 

 

Tomat

1 277 800

E

Gurka

1 525 200

E

Sallad, spenat

125 200

F

Övriga trädgårdsväxter

176 600

F

Summa intäkter trädgårdsväxter, växthus

3 104 900

E

 

Intäkter trädgårdsväxter, friland

325 300

F

 

Intäkter jordbruksväxter och fruktodling

87 100

F

 

Summa intäkter växtodling

3 517 200

E

 

Övriga intäkter

77 100

E

 

Direktersättningar, stöd och bidrag

88 000

F

 

Summa intäkter

3 682 300

E