Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2007 och 2008. Genomsnitt per företag

3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2007 and 2008. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2007

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

99

 

 

90

 

 

89

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

8 291

 

 

8 062

 

 

 

488

 

 

458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

65 100

D

 

64 000

E

 

261 100

D

 

189 400

E

Intäkter djurskötsel

193 300

C

 

197 100

C

 

1 362 100

C

 

1 260 100

D

Intäkter direktersättningar

266 800

C

 

255 900

C

 

166 000

C

 

160 600

D

Övriga intäkter

213 300

E

 

108 900

D

 

118 700

D

 

87 100

E

Summa intäkter

738 400

C

 

626 000

C

 

1 907 900

C

 

1 697 200

D

 

 

 

 

Kostnader växtodling

61 800

C

 

67 900

C

 

148 400

C

 

157 600

D

Kostnader djurskötsel

73 300

D

 

71 800

D

 

746 900

D

 

749 900

D

Arbetskostnad för anställda

20 000

F

 

3 500

E

 

65 800

E

 

30 900

E

Underhåll

68 000

D

 

52 100

C

 

81 300

C

 

72 000

D

Övriga driftskostnader

199 900

C

 

180 000

C

 

333 600

C

 

323 600

D

Summa driftskostnader

423 100

C

 

375 300

C

 

1 376 100

C

 

1 333 900

D

 

 

 

 

Bruttoresultat

315 300

D

 

250 700

D

 

531 800

D

 

363 300

D

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

118 900

C

 

83 300

C

 

211 300

C

 

136 800

D

Arrendekostnader

16 800

D

 

16 400

D

 

48 300

D

 

57 500

E

Räntenetto

30 500

E

 

-6 500

F

 

63 400

E

 

59 600

E

Summa övriga kostnader

166 300

C

 

93 100

C

 

323 000

C

 

253 900

D

 

 

 

 

Nettoresultat

149 000

E

 

157 600

D

 

208 800

E

 

109 400

E