Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket 2008. Kronor per företag

4. Receipts in agriculture costs 2008. SEK per holding

 

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

95

 

74

 

 

28

 

29

 

 

45

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

3 925

 

2 519

 

 

413

 

1 221

 

 

788

 

1 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

269 800

C

673 200

C

 

34 700

E

110 200

E

 

6 700

F

14 400

F

Oljeväxter

35 000

D

94 500

D

 

-

6 800

E

 

-

-

Vall- och rotfruktsfröer

3 500

F

17 300

E

 

-

-

 

-

-

Matpotatis

5 700

F

124 700

E

 

200

F

5 100

F

 

100

E

0

F

Fabrikspotatis

2 000

F

33 000

E

 

-

4 300

F

 

-

-

Sockerbetor

22 000

D

72 800

D

 

-

4 300

F

 

-

-

Grovfoder och bete

11 200

E

28 900

E

 

12 400

F

14 400

F

 

2 500

G

28 700

E

Övrig växtodling

8 400

E

67 200

E

 

100

G

7 600

G

 

6 500

F

500

G

Summa intäkter växtodling

357 700

C

1 111 700

C

 

47 400

E

152 600

E

 

15 800

F

43 500

E

därav naturauttag

-

100

F

 

0

F

-

 

100

F

0

F

därav lagerförändring

-6 500

G

-37 400

F

 

-1 800

G

9 000

G

 

-13 300

F

22 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

Nötkreatur

26 500

E

35 200

E

 

90 100

E

240 900

C

 

75 500

D

236 100

C

Mjölk

44 500

E

93 500

E

 

472 000

C

1 058 300

B

 

397 600

C

1 030 800

B

Svin

19 200

E

60 800

F

 

900

F

7 100

F

 

-

100

F

Fjäderfä och ägg

700

F

-

 

0

F

-

 

0

G

100

F

Övrig djurskötsel

1 400

F

45 300

F

 

300

F

-1 300

F

 

0

G

3 200

F

Summa intäkter djurskötsel

92 400

E

234 900

E

 

563 300

C

1 305 100

B

 

473 200

C

1 270 400

B

därav naturauttag

0

E

-

 

300

F

-

 

0

F

-

därav lagerförändring

-2 800

G

-5 700

G

 

6 300

G

103 200

E

 

-19 700

G

104 300

D

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

112 300

D

247 300

D

 

29 400

E

94 600

E

 

57 000

E

99 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

Gårdsstöd

137 100

B

290 200

B

 

106 500

C

204 200

C

 

73 200

C

158 500

B

Djurbidrag

3 300

E

2 100

E

 

800

F

6 900

E

 

2 500

E

6 600

E

Miljöstöd

25 300

D

57 900

D

 

18 100

E

49 100

D

 

28 800

D

52 700

D

Övriga bidrag

9 500

D

31 700

E

 

6 100

D

15 100

E

 

31 500

C

42 100

D

Summa direktersättningar/bidrag

175 200

B

381 900

C

 

131 500

C

275 300

C

 

136 000

C

259 900

B

 

 

 

Summa intäkter

737 500

C

1 975 800

C

 

771 600

C

1 827 600

B

 

682 000

C

1 673 100

B


4. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

112

 

108

 

128

 

 

90

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

369

 

 

1 570

 

3 059

 

1 096

 

 

8 062

 

 

458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

11 900

F

 

16 100

E

44 400

E

84 100

E

 

22 700

E

118 600

E

Oljeväxter

-

 

-

2 200

F

18 000

E

 

5 100

F

28 100

E

Vall- och rotfruktsfröer

5 600

F

 

2 000

F

-

-

 

-

1 400

F

Matpotatis

1 600

F

 

700

F

3 300

F

12 400

F

 

6 400

F

-

Fabrikspotatis

-

 

-

1 400

F

-

 

-

-

Sockerbetor

-

 

-

1 400

F

6 700

F

 

1 000

F

13 500

F

Grovfoder och bete

25 700

E

 

13 300

E

29 700

E

55 600

E

 

19 000

E

5 700

F

Övrig växtodling

2 900

F

 

3 500

F

2 800

F

10 400

E

 

9 800

F

22 200

E

Summa intäkter växtodling

47 700

E

 

35 600

E

85 300

D

187 300

D

 

64 000

E

189 400

E

därav naturauttag

100

F

 

100

E

0

F

0

F

 

0

F

-

därav lagerförändring

22 500

E

 

2 400

G

25 200

E

46 600

E

 

14 500

E

-26 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

74 800

D

 

79 200

C

228 400

B

674 500

C

 

181 700

C

2 300

F

Mjölk

398 700

D

 

418 200

B

1 028 200

B

3 009 900

C

 

-

-

Svin

0

F

 

200

F

2 300

F

8 500

F

 

15 200

F

1 252 400

D

Fjäderfä och ägg

-

 

0

G

0

F

-

 

0

C

-

Övrig djurskötsel

500

F

 

300

F

1 200

F

5 500

E

 

200

G

5 400

F

Summa intäkter djurskötsel

474 000

D

 

497 900

C

1 260 200

B

3 698 500

C

 

197 100

C

1 260 100

D

därav naturauttag

200

F

 

200

E

0

F

-

 

-

0

F

därav lagerförändring

38 600

D

 

7 800

G

102 400

D

433 500

C

 

-12 000

E

-9 600

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
prod.

23 600

E

 

37 800

D

92 500

D

243 500

D

 

108 900

D

87 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

88 600

B

 

87 700

B

175 700

B

460 600

C

 

124 200

C

113 100

D

Djurbidrag

2 300

E

 

2 000

E

6 200

D

11 300

D

 

25 800

D

900

F

Miljöstöd

62 100

D

 

37 600

C

65 100

C

172 400

C

 

71 900

C

27 300

E

Övriga bidrag

157 000

E

 

68 700

D

86 900

D

279 800

E

 

34 100

D

19 200

E

Summa direktersättningar/bidrag

310 100

D

 

195 900

C

334 000

B

924 200

C

 

255 900

C

160 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

855 300

C

 

767 200

B

1 771 900

B

5 053 500

C

 

626 000

C

 

1 697 200

D