Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader och resultat i jordbruket 2008. Kronor per företag

5. Costs and results in agriculture 2008. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

95

 

74

 

 

28

 

29

 

 

45

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

3 925

 

2 519

 

 

413

 

1 221

 

 

788

 

1 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

30 500

E

100 400

E

 

144 600

D

312 600

C

 

123 900

C

342 000

C

Handelsgödsel

72 000

C

196 200

C

 

33 900

D

75 800

D

 

24 200

D

41 300

C

Bekämpningsmedel

25 900

C

88 100

D

 

3 900

E

17 500

E

 

2 800

E

5 700

E

Driv- och smörjmedel

58 600

C

146 500

C

 

29 700

D

72 300

D

 

28 300

D

73 500

D

Utsäde

36 100

C

97 700

C

 

11 100

D

26 500

D

 

8 200

D

23 900

E

Summa förnödenheter

223 100

C

628 800

C

 

223 200

C

504 800

C

 

187 400

C

486 400

B

 

 

 

Underhåll

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

16 200

D

39 500

D

 

8 100

E

35 600

D

 

13 700

D

22 500

D

Maskiner

43 800

C

113 200

D

 

39 000

D

66 500

D

 

33 100

D

67 500

C

Summa underhåll

60 000

C

152 600

C

 

47 100

D

102 200

D

 

46 800

D

90 000

C

 

 

 

Driftskostnader

 

 

El

16 800

C

36 700

D

 

20 400

C

31 900

C

 

21 500

C

41 900

C

Försäkringar

17 700

C

31 500

C

 

17 000

C

30 100

C

 

17 600

C

30 300

C

Personbil

9 600

D

14 200

E

 

6 500

E

10 300

E

 

8 500

E

9 600

E

Diverse kostnader växtodling

23 400

D

40 700

D

 

14 000

E

35 800

E

 

14 900

D

30 100

D

Diverse kostnader djurskötsel

11 700

E

18 900

E

 

41 000

E

41 900

D

 

33 100

D

68 500

D

Allmänna omkostnader

71 600

C

172 300

D

 

101 700

C

215 000

C

 

95 600

D

182 400

C

Summa driftskostnader

150 800

C

314 200

C

 

200 500

C

365 000

C

 

191 100

C

362 700

C

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

433 900

B

1 095 700

C

 

470 800

C

971 900

B

 

425 300

C

939 100

B

 

 

 

Arbetskostnad anställda

12 000

E

89 200

E

 

700

F

44 700

E

 

1 100

F

47 200

E

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

445 900

C

1 184 900

C

 

471 500

C

1 016 700

B

 

426 400

C

986 300

C

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

291 700

C

790 900

C

 

300 100

D

810 900

C

 

255 600

D

686 800

C

 

 

 

Avskrivningar

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

24 900

D

50 000

E

 

20 000

E

42 400

E

 

15 800

C

48 300

D

Markinventarier och markanl.

1 100

E

2 700

E

 

600

E

1 000

F

 

700

F

2 800

E

Maskiner

53 500

C

125 500

C

 

36 700

D

81 200

D

 

36 500

C

82 900

C

Summa avskrivningar till nukostnad

79 500

C

178 200

D

 

57 300

D

124 500

D

 

53 000

C

133 900

C

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

212 100

D

612 700

C

 

242 900

D

686 400

C

 

202 600

D

552 900

C

 

 

 

Arrendekostnader

27 300

D

128 000

D

 

14 100

E

44 200

E

 

3 500

D

18 800

D

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

184 900

D

484 700

D

 

228 700

D

642 200

C

 

199 000

D

534 100

C

 

 

 

Räntenetto

15 000

E

58 400

E

 

3 100

F

33 200

E

 

-13 400

D

-30 300

E

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

169 900

D

426 300

D

 

225 600

E

609 000

C

 

212 400

D

564 400

C


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

112

 

108

 

128

 

 

90

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

369

 

 

1 570

 

3 059

 

1 096

 

 

8 062

 

 

458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

128 200

D

 

131 000

C

333 600

B

985 400

C

 

51 800

E

 

628 000

D

Handelsgödsel

15 900

E

 

23 900

D

51 400

C

134 500

C

 

30 400

D

 

65 600

D

Bekämpningsmedel

1 700

E

 

2 700

E

8 700

D

23 100

D

 

5 000

E

 

28 000

D

Driv- och smörjmedel

36 100

C

 

31 400

C

74 500

C

196 400

C

 

49 000

C

 

69 100

D

Utsäde

14 800

D

 

11 300

D

25 500

D

67 200

C

 

13 500

D

 

49 900

D

Summa förnödenheter

196 700

C

 

200 400

B

493 600

B

1 406 500

C

 

149 700

C

 

840 600

D

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

9 200

E

 

10 600

D

26 400

D

79 300

D

 

13 500

D

 

20 200

E

Maskiner

43 400

D

 

38 300

C

68 400

C

180 400

C

 

38 600

C

 

51 800

D

Summa underhåll

52 600

D

 

48 900

C

94 800

C

259 700

C

 

52 100

C

 

72 000

D

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

El

33 500

C

 

25 400

C

39 600

B

113 300

C

 

23 100

D

 

65 200

D

Försäkringar

19 600

C

 

18 100

B

30 200

B

58 400

C

 

21 700

C

 

29 300

C

Personbil

10 000

E

 

8 500

D

11 900

D

24 100

D

 

12 100

D

 

17 400

D

Diverse kostnader växtodling

11 400

D

 

13 400

D

35 200

D

83 000

D

 

19 000

D

 

14 200

E

Diverse kostnader djurskötsel

32 800

D

 

35 100

D

58 000

D

165 200

D

 

20 000

E

 

121 900

E

Allmänna omkostnader

104 800

C

 

100 500

C

199 000

B

601 500

C

 

74 000

C

 

142 600

D

Summa driftskostnader

212 100

C

 

201 000

B

373 900

B

1 045 500

C

 

170 000

C

 

390 500

D

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

461 300

C

 

450 300

B

962 300

B

2 711 700

C

 

371 800

C

 

1 303 000

D

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

1 600

F

 

1 200

E

45 900

E

387 800

D

 

3 500

E

 

30 900

E

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

462 900

C

 

451 500

B

1 008 200

B

3 099 500

C

 

375 300

C

 

1 333 900

D

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

392 400

D

 

315 700

C

763 700

B

1 954 000

C

 

250 700

D

 

363 300

D

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnads inventarier

18 800

D

 

18 000

D

47 100

D

280 400

C

 

26 900

D

 

84 500

D

Markinventarier och markanl.

100

F

 

500

E

1 900

E

11 100

D

 

1 700

E

 

1 600

E

Maskiner

43 000

D

 

38 800

C

88 200

C

190 600

C

 

54 600

C

 

50 800

D

Summa avskrivningar till nukostnad

61 900

D

 

57 300

C

137 200

C

482 100

C

 

83 300

C

 

136 800

D

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

330 500

D

 

258 400

C

626 600

B

1 471 800

C

 

167 400

D

 

226 500

E

 

 

 

 

Arrendekostnader

3 400

E

 

6 400

D

28 100

D

165 400

D

 

16 400

D

 

57 500

E

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

327 100

D

 

252 000

C

598 500

B

1 306 400

C

 

151 000

D

 

169 000

E

 

 

 

 

Räntenetto

-16 500

E

 

-10 000

E

-1 800

G

175 700

D

 

-6 500

F

 

59 600

E

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

343 500

D

 

262 000

C

600 400

B

1 130 700

C

 

157 600

D

 

109 400

E