Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2008. Kronor per företag

6. Receipts, costs and results in forestry 2008. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

95

 

74

 

 

28

 

29

 

 

45

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

3 925

 

2 519

 

 

413

 

1 221

 

 

788

 

1 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

25

D

39

E

 

19

E

34

E

 

71

D

67

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

17 000

E

18 500

E

 

11 100

F

40 900

F

 

55 700

E

45 200

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

15 100

F

1 900

E

 

9 000

F

26 700

E

 

33 000

E

49 200

D

Övriga intäkter skogen

4 800

E

1 700

E

 

7 200

E

2 100

E

 

7 600

E

14 000

E

Summa intäkter skogen

36 900

E

22 200

E

 

27 300

E

69 700

E

 

96 400

D

108 400

D

 

 

 

Kostnader skogsvård

2 600

E

4 300

E

 

3 500

F

3 800

E

 

11 800

F

25 000

E

Övriga kostnader skogen

1 600

E

700

E

 

200

F

500

E

 

2 200

F

100

F

Summa kostnader skogen

4 300

E

5 100

E

 

3 700

F

4 300

E

 

14 000

E

25 200

E

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

32 700

E

17 100

E

 

23 600

E

65 400

E

 

82 400

D

83 300

D

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

3 900

F

7 000

E

 

-

2 700

F

 

-

8 100

F

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

28 700

E

10 100

F

 

23 600

E

62 700

E

 

82 400

D

75 200

E

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 300

E

1 700

F

 

1 300

E

1 700

E

 

3 500

E

3 900

E

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

27 400

E

8 400

F

 

22 300

F

61 100

E

 

78 900

D

71 300

E

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

5 500

E

8 900

F

 

12 600

E

19 600

E

 

3 700

F

43 000

E

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

22 000

F

-500

G

 

9 700

F

41 500

F

 

75 200

E

28 300

F


6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

112

 

108

 

128

 

 

90

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

369

 

 

1 570

 

3 059

 

1 096

 

 

8 062

 

 

458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

141

D

 

81

C

63

D

78

D

 

74

D

 

31

E

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

48 400

E

 

41 000

D

48 800

E

98 600

E

 

75 600

E

 

55 200

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

30 300

F

 

25 600

E

36 300

D

18 900

E

 

37 500

E

 

9 200

E

Övriga intäkter skogen

3 700

E

 

6 100

E

7 900

E

8 400

D

 

40 400

F

 

2 800

E

Summa intäkter skogen

82 400

E

 

72 700

D

93 000

D

125 900

D

 

153 400

E

 

67 200

E

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

7 600

E

 

8 100

E

16 300

E

24 500

E

 

21 000

E

 

4 400

E

Övriga kostnader skogen

2 200

F

 

1 600

E

500

E

4 100

E

 

800

E

 

700

F

Summa kostnader skogen

9 800

E

 

9 700

E

16 800

E

28 600

E

 

21 800

E

 

5 100

E

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

72 600

E

 

63 000

D

76 200

D

97 300

E

 

131 700

E

 

62 200

E

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

 

-

5 100

F

6 800

E

 

1 500

F

 

-

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

72 600

E

 

63 000

D

71 100

D

90 500

E

 

130 100

E

 

62 200

E

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 600

F

 

2 600

E

3 100

E

3 300

E

 

5 300

E

 

900

E

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

70 100

E

 

60 400

D

68 000

D

87 200

E

 

124 800

E

 

61 200

E

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

14 700

F

 

10 000

E

30 500

D

76 400

D

 

21 700

E

 

29 800

E

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

55 400

E

 

50 400

E

37 500

E

10 800

G

 

103 100

E

 

31 400

F