Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Markanvändning 2008. Hektar per företag

7. Use of arable land 2008. Hectares per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

95

 

74

 

 

28

 

29

 

 

45

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

3 925

 

2 519

 

 

413

 

1 221

 

 

788

 

1 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

38

B

82

B

 

12

D

27

D

 

7

E

12

D

Oljeväxter

3

D

9

D

 

1

F

2

E

 

0

F

0

F

Baljväxter

0

E

2

E

 

-

1

F

 

0

F

1

F

Sockerbetor

1

D

4

D

 

-

0

F

 

-

-

Potatis

0

F

3

E

 

-

0

F

 

-

-

Slåtter- och betesvall

8

D

10

E

 

18

D

34

C

 

19

C

33

C

Frövall

0

F

2

E

 

-

-

 

-

-

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

0

E

 

-

0

F

 

-

0

F

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

1

E

3

E

 

1

E

2

E

 

0

E

1

E

Träda

4

E

8

E

 

0

F

1

F

 

1

F

1

E

Summa åker under eget bruk

57

B

124

B

 

32

C

67

C

 

27

C

47

C

 

 

 

Betesmark, ha

4

E

9

E

 

6

E

10

D

 

6

D

17

D

 

 

 

Skogsmark, ha

25

D

39

E

 

19

E

34

E

 

71

D

67

D


7. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

112

 

108

 

128

 

 

90

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008)

369

 

 

1 570

 

3 059

 

1 096

 

 

8 062

 

 

458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

13

E

 

10

D

18

C

46

C

 

10

D

 

47

D

Oljeväxter

-

 

0

F

1

E

3

E

 

1

F

 

3

E

Baljväxter

-

 

0

F

0

E

4

E

 

1

E

 

2

F

Sockerbetor

-

 

-

0

F

0

F

 

0

F

 

1

F

Potatis

0

F

 

0

F

0

F

0

F

 

0

F

 

-

Slåtter- och betesvall

28

C

 

22

B

38

B

88

C

 

31

C

 

2

E

Frövall

0

F

 

0

F

-

-

 

-

 

0

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

-

 

-

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

0

F

 

0

E

1

E

2

E

 

1

E

 

1

E

Träda

0

E

 

0

E

1

E

3

E

 

0

E

 

2

E

Summa åker under eget bruk

42

C

 

34

C

59

B

146

C

 

43

B

 

57

D

 

 

 

 

Betesmark, ha

1

E

 

4

D

13

C

23

D

 

15

D

 

1

E

 

 

 

 

Skogsmark, ha

141

D

 

81

C

63

D

78

D

 

74

D

 

31

E